Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

IMPROVE-MC

A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)

 

Symbol: 1WR/ABM03

Rok początku realizacji: 2020

Akronim: IMPROVE-MC

Tytuł projektu: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)

 

Kod: 1WR

Instytucja finansująca: Agencja Badań Medycznych 

 

 

Kierownik projektu - dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański

Główny badacz - prof. dr hab. Marcin Grabowski

Główny badacz w SCCS - prof. dr hab. Mariusz Gąsior 

 

 

Numer umowy o dofinansowanie: 2019/ABM/01/00047-00

 

Przyznane środki ogółem: 12 832 586,40 zł

Przyznane środki SCCS: 793.728,05 zł

 

Temat: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)

 

Cel projektu: Celem prezentowanego badania IMPROVE-MC jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa 12-miesięcznego leczenia immunosupresyjnego prednizonem i azatiopryną w porównaniu do placebo w połączeniu ze standardową terapią, u pacjentów z wiruso-negatywnym ZMS/kardiomiopatią zapalną. Dodatkowym celem projektu ma być stworzenie gotowego do implementacji w polskim i światowych systemach ochrony zdrowia schematu diagnostyczno-terapeutycznego pozwalającego na modyfikację wytycznych leczenia ZMS.