Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

realizowane badania kliniczne i prace badawcze

„Randomizowane wieloośrodkowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo antykoagulantu REG-1 w porównaniu do biwalirudyny u pacjentów poddawanych angioplastyce” PI: prof. Mariusz Gąsior