Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Pracownia inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób płuc