Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

wdrożenia do praktyki klinicznej

  • zastosowanie tlenku azotu do leczenia chorych z wrodzonymi wadami serca i wysokim nadciśnieniem płucnym, oraz w ocenie odwracalności nadciśnienia płucnego – 1995
  • pierwsze w Polsce operacje serca u chorego przytomnego w znieczuleniu epiduralnym – 2004
  • pierwsza w Polsce operacja serca u chorego przytomnego w znieczuleniu zewnątrzoponowym, ze względu na duże przeciwwskazania do intubacji i mechanicznej wentylacji – 2007
  • pierwsze w SCCS zastosowanie ECMO w leczeniu grypy pandemicznej i pierwszy na śląsku transport chorych pomiędzy szpitalami z użyciem ECMO – 2011