Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Formularz zgłoszeniowy

Kwalifikacja do kursu zaawansowanego odbywa się za pomocą testu, do którego link zostanie przesłany na podany przez Panią / Pana adres email, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku niezakwalifikowania się na kurs zaawansowany, zostanie Pan / Pani zakwalifikowany do kursu podstawowego.
km