Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Akredytacja

Certyfikat akredytacyjny

Akredytacja "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" jako POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

Z ogromną radością i dumą informujemy, iż 14 grudnia 2021 roku Minister Zdrowia  po raz trzeci przyznał Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności zakładu leczniczego.

W dniach od 29 września do 1 października br. w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbyła się wizyta akredytacyjna przeprowadzona przez niezależnych Wizytatorów Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Akredytacja jest standardem określającym poziom jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług realizowanych przez ośrodki medyczne. Zarówno w Polsce, jak i na świecie posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności, zarówno administracyjnych, lecz przede wszystkim medycznych.

Ponadto Akredytacja szpitala przynosi placówce, a w szczególności pacjentom tej placówki wiele korzyści, a mianowicie:
- podnosi poziom świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów,
- ujednolica zasady sprawowania opieki nad pacjentem,
- zwiększa zadowolenie i satysfakcję pacjentów,
- wspiera edukację personelu, podnosi kwalifikacje,
- poprawia przepływ informacji i komunikacji między działami,
- zwiększa konkurencyjność szpitala,
- podnosi prestiż szpitala.

W trakcie wizyty akredytacyjnej w SCCS w Zabrzu ocenie spełnienia podlegało piętnaście obszarów:

 1. Ciągłość opieki - Świadczenia udzielane pacjentowi w trakcie hospitalizacji postrzegane są jako element kompleksowej opieki medycznej
 2. Prawa Pacjenta – W szpitalu przestrzegane są prawa pacjenta. Pacjent informowany jest o przysługujących mu prawach i obowiązkach. SCCS w Zabrzu zapewnia informację o prawach i obowiązkach w sposób zrozumiały i jest ona dostępna w miejscach świadczenia opieki
 3. Ocena stanu pacjenta – stan zdrowia pacjenta i jego potrzeby podlegają kompleksowej zespołowej ocenie i stają się podstawą do ustalenia planu opieki obejmujące działania diagnostyczne i terapeutyczne.
 4. Opieka nad pacjentem – oznacza wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pacjenta, w tym postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Współpraca zespołu wielodyscyplinarnego: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmakologa klinicznego, psychologa, dietetyka, i innych pracowników medycznych adekwatnych do potrzeby.
 5. Kontrola zakażeń – profilaktyka i terapia zakażeń jest jednym z najbardziej istotnych aspektów jakości opieki. Nadzór nad zakażeniami uwzględnia opracowanie i wdrożenie procedur higienicznych, szkolenia pracowników, monitorowanie i analizowanie danych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy.
 6. Zabiegi i znieczulenia – przed zabiegiem operacyjnym dokonywana jest przedoperacyjna ocena stanu pacjenta, zaplanowany jest rodzaj wykonanego zabiegu, znieczulenia i opieki pooperacyjnej a pacjent lub jego opiekun prawny zaznajomiony jest z proponowanym planem leczenia i postępowania pooperacyjnego. W tym obszarze prowadzona jest ścisła współpraca lekarzy zabiegowych (operatorów) i anestezjologów.
 7. Farmakoterapia – jako jedna z metod leczenia pacjentów stosowana jest w sposób racjonalny, zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych efektów leczenia i unikania działań niepożądanych.
 8. Laboratorium – wiarygodność wyników badań laboratoryjnych jest kluczowym elementem poprawnej diagnozy i oceny skuteczności terapii.
 9. Diagnostyka obrazowa – to również istotny element diagnostyczny, dotyczy metod wykorzystujących promieniowanie jonizujące, ultradźwięki i zjawisko rezonansu magnetycznego.
 10. Odżywianie – ocena potrzeb żywieniowych pacjenta i dobór odpowiednich terapii żywieniowych zapewniona jest poprzez ścisłą współprace lekarzy , pielęgniarek oraz dietetyków klinicznych.
 11. Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta – to bardzo ważny obszar jakości opieki wymagający ciągłego monitorowania, analizowania i doskonalenia procesów klinicznych i zarządzania.
 12. Zarządzanie ogólne – to obszar opisujący wymagania związany ze sprawnym i skutecznym zarządzaniem, k
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi – do realizacji misji i zapewnienia bezpiecznej opieki szpital zatrudnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanej kadry.
 14. Zarządzanie informacją – opieka zdrowotna jest kompleksowym działaniem, którego wynik w znacznym stopniu zależy od informacji. Do efektywnego zarządzania informacja w szpitalu służy system, który obejmuje gromadzenie danych, sposoby ich przetwarzania, zarządzania, udostępniania, przechowywania oraz wszelkie mechanizmy zapewniające bezpieczeństwu informacji.
 15. Zarządzanie środowiskiem opieki – zarówno infrastruktura jak i sprawne systemy awaryjne w szpitalu gwarantują bezpieczny pobyt pacjentów i odwiedzających oraz stwarzają bezpieczne warunki pracy.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w wyniku przeprowadzonej oceny spełnienia standardów akredytacyjnych uzyskało aż 90%. Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego stawia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w miejscu wyróżnionym w stosunku do innych szpitali funkcjonujących w tym samym otoczeniu rynkowym. Obecnie znaleźliśmy się w gronie 170 szpitali w Polsce posiadających taki tytuł. Pozytywna ocena cieszy podwójnie, gdyż wizytatorzy dokonując weryfikacji bieżącego funkcjonowania oraz 3 ostatnich lat, oceniali działalność szpitala w trudnym – i niespotykanym wcześniej w historii szpitala - okresie pandemii.

Certyfikat akredytacyjny przyznawany na okres 3 lat i  jest dowodem na stałe podnoszenie jakości usług,  wynikające z potrzeby i konieczności wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Jest także potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów projakościowych, honorowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.