Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Akredytacja

Akredytacja "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" jako POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

Śląskie Centrum Chorób Serca w roku 2014 przystąpiło do udziału w projekcie "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent", którego celem jest poprawa jakości usług świadczonych pacjentom.

 

Standardy akredytacyjne obejmują bardzo szeroki zbiór zagadnień, nie tylko bezpośrednio związanych z leczeniem pacjentów, ale również dotyczących procesów wspierających, których prawidłowy przebieg ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pacjenta np. utrzymania wyposażenia i infrastruktury, prowadzenia dokumentacji medycznej czy przestrzegania praw pacjenta.

 

W oparciu o ocenę dokonaną przez zespół wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego, Rada Akredytacyjna w roku 2014 nadała Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu status ˝Szpitala Akredytowanego˝. Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż Szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania.


W roku 2017 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu przystąpiło do drugiej wizyty akredytacyjnej. Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie ocenili spełnienie standardów akredytacyjnych przez Szpital na poziomie 94% i stwierdzili, iż Szpital nadal ma bardzo dobrą, profesjonalną jakość udzielanych świadczeń.
 

Akredytacja jest nieocenionym narzędziem, które wprost przekłada się na jakość opieki nad pacjentem i dostarcza pewności, że personel pracuje zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.