Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zasady organizacji udzielania świadczeń stacjonarnych

 1. W szpitalu pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi
   
 2. Przyjęcie do szpitala może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze – w przypadkach uzasadnionych medycznie
   
 3. Przyjęcie do szpitala odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej, co oznacza, że:
 • O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawicznego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.
   
 • Jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez szpital świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez szpital przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem
   
 • Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, Kierownicy Klinik / Oddziałów wyznaczają termin, w którym nastąpi przyjęcie