Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

leczenie w poradni specjalistycznej

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom:

  • ubezpieczonym - ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalisty lub bez skierowania tylko w przypadku nagłego zachorowania, zagrożenia życia

Skierowanie może być wystawione na jednorazową konsultację lub jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga – lekarz wystawia skierowanie z prośbą o otoczenie chorego stałą opieką specjalistyczną. Oznacza to, że na podstawie jednego skierowania pacjent zostaje pod opieką poradni specjalistycznej aż do momentu wyleczenia.

  • nieubezpieczonym - w przypadku nagłego zachorowania, zagrożenia życia.

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, lub nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne. O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych pacjenci są informowani przed przyjęciem konsultacji.


Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza Poradni wykonywane są w Pracowniach i Gabinetach Diagnostyczno-Zabiegowych SCCS.