Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Dział spraw pracowniczych

 • Dział spraw pracowniczych
  • inż. Anna Bednarczyk
   Kierownik działu, Specjalista BHP
  • Sandra Bugajska
   Inspektor ds. pracowiczych
   • rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, wprowadzanie harmonogramów czasu pracy do programu kadrowego, listy obecności, karty dyżurowe, indywidualne karty czasu pracy, nadgodziny),
   • składanie wniosków do ZFŚS oraz deklaracji o dochodach,
   • zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych,
   • zgłaszanie do portalu NFZ personelu zatrudnionego w SCCS.
  • Aleksandra Krawczyk
   Inspektor ds. pracowiczych
   • rozliczanie czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie, wprowadzanie harmonogramów czasu pracy do programu kadrowego, listy obecności, karty dyżurowe, indywidualne karty czasu pracy, nadgodziny),
   • składanie wniosków do ZFŚS oraz deklaracji o dochodach,
   • zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych,
   • zgłaszanie do portalu NFZ personelu zatrudnionego w SCCS.
  • mgr Klaudia Żurawska
   Referent ds. pracowiczych
   • przyjęcia do pracy, zmiany stanowiska, zwolnienia,
   • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (ewidencja certyfikatów, zaświadczeń, świadectw i dyplomów)
   • organizacja staży z PUP,
   • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
   • wystawianie skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe,
   • umowy rezydenckie
  • mgr Ewelina Herba - Wiecheć
   referent ds. pracowniczych, specjalista ds. BHP
  • mgr Liliana Szulc
   inspektor ds. pracowniczych
  • Karolina Szuba
   referent ds. pracowiczych, inspektor ds. BHP
  • Roksana Grabowska
  • Daniel Pluta
 • Wypadek w pracy
  • Jak należy postąpić, jeżeli pracownik uległ wypadkowi lub był świadkiem wypadku?

   1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, zawiadamia o wypadku swojego przełożonego i inspektora bhp – tel. 708 lub dzwoni do Działu Spraw Pracowniczych – tel.685.

   Jeżeli skutki wypadku ujawnią się w terminie późniejszym również zawiadamia swojego przełożonego i inspektora bhp.


   2. Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o wypadku jest obowiązany udzielić poszkodowanemu pomocy i zawiadomić przełożonego poszkodowanego pracownika.


   3. Przełożony poszkodowanego udziela pomocy lekarskiej poprzez lekarza dyżurnego bądź oddziału i zawiadamia o wypadku inspektora bhp, wypełniając stosowny formularz.


   4. Jeśli jest to konieczne zabezpiecza miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.