Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

realizowane badania kliniczne i prace badawcze

  • Zastosowanie wysokoobjętościowej hemofiltracji w leczeniu ostrej pooperacyjnej niewydolności nerek - zgoda Komisji Bioetycznej NN-6501-185/05/06 (zakończony)
  • Znieczulenie złożone z wykorzystaniem analgezji przykręgowej do operacji endoskopowego, atraumatycznego pomostowania przedniej zstępującej tętnicy wieńcowej - zgoda Komisji Bioetycznej NN-6501-84/06 (zakończony)
  • Ocena skutecznosci i bezpieczeństwa sedacji pooperacyjnej z zastosowaniem anestetyków wziewnych po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych - zgoda Komisji Bioetycznej NN-6501-175/04 (zakończony)
  • Optymalizacja znieczulenia ogólnego i sedacji pooperacyjnej w kardiochirurgii przy użyciu programu do komputerowego modelowania farmakokinetycznego Rugloop - zgoda Komisji Bioetycznej NN-013-263/03 (zakończony)
  • Ocena przydatnosci blokady zewnątrzoponowej u chorych poddanych zabiegom pomostowania naczyń wieńcowych - zgoda Komisji Bioetycznej NN-013-264/03 (zakończony)
  • Porównanie znieczulenia ogólnego z zastosowaniem izofluranu, sewofluranu i desfluranu do zabiegów kardiochirurgicznych - zgoda Komisji Bioetycznej NN-13-262/03 (zakończony)
  • Ocena skuteczności i bezpieczeństwa sedacji pooperacyjnej z zastosowaniem dexmedetomidyny po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych - zgoda Komisji Bioetycznej NN-013-26/03/04 (zakończony)
  • Ocena przydatności prowadzenia substytucji hormonalnej po stwierdzonej śmierci mózgowej przed pobraniem wielonarządowym - zgoda Komisji Bioetycznej NN-013-36/I/03/04 (zakończony)
  • Ocena skuteczności i bezpieczeństwa sedacji pooperacyjnej z zastosowaniem propofolu po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych - zgoda Komisji Bioetycznej NN-013-85/I/02 (zakończony)
  • Ocena użyteczności wentylacji wysokimi częstotliwościami podczas wybranych zabiegów kardiochirurgicznych - zgoda Komisji Bioetycznej NN-013-37-03 (zakończony).