Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Apteka

 • Kierownik Apteki
  • Dr n. farm. Igor Rymkiewicz
  • Personel Apteki

    

   mgr farm. Ewa Bilińska-Lis - asystent

   mgr farm. Sylwia Dobiech - farmaceuta

   mgr farm. Monika Kopiszka - asystent

   mgr farm Jolanta Szymańska - asystent

    

   Technik farmaceutyczny:

   techn. farm. Katarzyna Cieloch

   mgr Sybilla Herman- Zygmunt

   techn. farm. Sabina Just

   techn. farm. Monika Madej-Trzop

   mgr inż. Anna Pławecka

   techn. farm. Danuta Szepe

    


   Księgowe Apteki:

   mgr Aneta Borek

   mgr Bożena Kozioł

    


   Referent:

   Ewa Pietrasz

    

   Pomoc apteczna:

   Izabela Cupok

   Jadwiga Głowacka

   Barbara Łabaj

   Elżbieta Sosnowska

    

   Sanitariusz:

   Lic. Marek Kizielewicz