Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność kliniczna

I Klinika Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu to jednostka o trzecim stopniu referencyjności, która oferuje pacjentom szeroki wachlarz procedur kardiologicznych.

Dzięki doświadczonej kadrze medycznej oraz nowoczesnemu wyposażeniu, Klinika dysponuje możliwością wykonania najwyższej jakości świadczeń medycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz zachowawczej. Wśród oferowanych usług medycznych znajdują się również najnowsze metody leczenia i diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zakres usług medycznych:

 
1. Diagnostyka nieinwazyjna układu krążenia:

 • badania echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe, echokardiografia obciążeniowa, obrazowanie 3D),
 • ultrasonografia tętnic obwodowych,
 • ultrasonografia układu żylnego,
 • ocena tętniaków naczyń obwodowych oraz przetok tętniczo-żylnych,
 • testy na bieżni ruchomej (test wysiłkowy, ergospirometria),
 • diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia metodą Holtera, w tym Holter 12-odprowadzeniowy, 24-godzinny oraz 7-dniowy,
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
 • kontrola rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących oraz pętlowych rejestratorów zdarzeń,
 • diagnostyka zespołu Brugadów
 • telemonitoring,
 • diagnostyka obrazowa (RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny serca oraz badania izotopowe) – dzięki ścisłej współpracy z Pracownią Diagnostyki Obrazowej oraz Medycyny Nuklearnej Śląskiego Centrum Chorób Serca.

2. Diagnostyka inwazyjna układu krążenia:

 • koronarografia,
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa – IVUS,
 • ocena cząstkowej rezerwy przepływu – FFR,
 • wentrykulografia,
 • pomiary ciśnień transpulmonalnych oraz wykonywanie próby odwracalności,
 • biopsja serca,
 • badanie elektrofizjologiczne serca,
 • stymulacja przezprzełykowa,
 • implantacja pętlowych rejestratorów zdarzeń.

3. Świadczenia medyczne z zakresu kardiologii zachowawczej:

 • farmakologiczne leczenie niewydolności serca, w tym diagnostyka i kwalifikacja do transplantacji serca,
 • farmakologiczne leczenie hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego,
 • farmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu serca.

4. Świadczenia medyczne z zakresu kardiologii interwencyjnej:

 • przezskórne interwencje wieńcowe (PCI), z tym leczenie przezskórne leczenie wielonaczyniowej choroby wieńcowej,
 • implantacja stentów wieńcowych,
 • przezskórna angioplastyka balonowa (POBA),
 • przezskórna walwuloplastyka zastawki aortalnej,
 • przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVI),
 • przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka,
 • przezskórna redukcja niedomykalności zastawki mitralnej (MitraClip),
 • ablacja zaburzeń rytmu z zastosowaniem systemów elektroanatomicznych (3D CARTO, Rhythmia),
 • ablacja migotania przedsionków (krioizolacja ujść żył płucnych),
 • implantacja rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów oraz układów resynchronizujących,
 • implantacja podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów,
 • implantacja rozruszników bezelektrodowych (Micra),
 • przezskórne usuwanie elektrod.