Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność

Sekcja Zaburzeń Układu Krzepnięcia  Krwi wykonuje badania z zakresu zaburzeń hemostazy tj. procesów krzepnięcia, fibrynolizy oraz zaburzeń płytkowych, przygotowania pacjentów do zabiegów hemodynamicznych i kardiochirurgicznych. Prowadzi monitoring pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami, którzy przebywają na oddziałach Śląskiego Centrum Chorób Serca, oraz z Poradni Kardiologicznej i Transplantacyjnej.

Sekcja bierze także udział w badaniach związanych z programami naukowymi, które są realizowane w Katedrach Kardiologii Dorosłych i Dzieci Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii. W razie konieczności pracownicy w/w jednostki przyjeżdżają na wezwanie telefoniczne w godzinach popołudniowych i nocnych, w celu wykonania rozszerzonego panelu badań dla trudnych klinicznie przypadków. Sekcja  wprowadza nowe rodzaje badań specjalistycznych, które wykonywane są na nowoczesnych analizatorach koagulologicznych, co sprzyja szybszemu rozpoznaniu i wdrożeniu właściwego leczenia w przypadkach szczególnie trudnych.

 

Zakres wykonywanych badań w Sekcji Zaburzeń Układu Krzepnięcia  podzielony jest na:

 

 1. Zakres badań podstawowych:
 • czas protrombinowy
 • aktywność protrombiny
 • INR
 • fibrynogen
 • APTT
 • D – dimer w osoczu metodą ilościową
 • antytrombina
 • czas trombinowy
 1. Zakres badań dodatkowych :
 • czas reptylazowy
 • plazminogen
 • białko C
 • białko S (wolne)
 • APC – R (oporność na aktywne białko C)
 • czynnik II
 • czynnik V
 • czynnik VII
 • czynnik VIII
 • czynnik IX
 • czynnik X
 • czynnik XI
 • czynnik XII
 • czynnik von Willebranda (vWF)
 • α2 – antyplazmina
 • funkcja płytek krwi : ASPI test, ADP test, COL test, TRAP test
 • antykoagulant tocznia (LA)
 • oznaczenie rivaroxabanu
 • oznaczenie dabigatranu

Badania z zakresu koagulologii wykonywane są przy użyciu :

 • Koagulometrów  : STA COMPACT MAX
 • Analizatora Multiplate
 1. Badania w kierunku obecności:
 • antygenu HBs
 • przeciwciał anty – HBs
 • przeciwciał anty – HCV
 • przeciwciał anty – HIV (wyłącznie dla pacjentów szpitala)

Badania z zakresu wirusologii wykonywane są przy użyciu  analizatora Atellica Solution IM 1600 firmy Siemens