Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Działalność kliniczna

Obecnie Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej zajmuje jedno z pierwszych miejsc na kardiologicznej mapie Polski.

widok na dziecięcą salę chorych zza konsoli pielęgniarskiej

Klinika zajmuje się głównie problematyką wrodzonych wad serca. W procesach diagnostycznych podstawowe znaczenie mają tu techniki obrazowe – echokardiografia,  tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Jednak wciąż niezastąpione metody diagnostyczne oraz terapeutyczne należą do obszaru kardiologii interwencyjnej. Nasz oddział specjalizuje się w realizacji właśnie tych bardzo nowoczesnych, oszczędzających pacjentowi cierpień zabiegach, których wykonuje rocznie około 300 – jeden z najbardziej aktywnych ośrodków w kraju.

 

W czym się specjalizujemy?

 

Pełna diagnostyka i leczenie pacjentów z wrodzonymi wadami serca – jesteśmy ośrodkiem o III stopniu referencyjności zajmującym się pełnoprofilowa diagnostyką i leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i dorosłych.

 

Kardiologia interwencyjna – jesteśmy wiodącym ośrodkiem w kraju, wykonującym najwięcej zabiegów interwencyjnych , takich jak zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych, przetrwałych przewodów tętniczych, czy też stentowanie aorty.

 

Kwalifikacja do transplantacji – jesteśmy szpitalem referencyjnym dla dzieci kwalifikowanych do zabiegów transplantacji serca. Nasz oddział prowadzi, we współpracy z kardiochirurgami, kwalifikację dzieci do przeszczepu serca oraz sprawuje opiekę medyczną nad pacjentami po wykonanym zabiegu.

 

Diagnostyka i lecenie zaburzeń rytmu serca u dzieci – we współpracy w I Oddziałem Klinicznym Kardiologii realizujemy program elektrofizjologii u dzieci, szeroko stosując ablację, wszczepianie rozruszników oraz ICD.