Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Zasady przyjęć do leczenia szpitalnego w SCCS

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom:

 1. ubezpieczonym - ze skierowaniem do diagnostyki i leczenia szpitalnego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalisty lub bez skierowania tylko w przypadku nagłego zachorowania, zagrożenia życia

  Podczas przyjęcia do szpitala pacjent winien dowód osobisty z numerem pesel, NIP pracodawcy (w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy) a przede wszystkim okazać aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

  Dowodem ubezpieczenia jest:
 • druk ZUS RMUA
 • ostatni odcinek emerytury lub renty
 • aktualna legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna,
 • ostatnia wpłata do ZUS (dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów z woj. śląskiego). 
 1. nieubezpieczonym - w przypadku nagłego zachorowania, zagrożenia życia szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi: świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

  Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pacjenci zagraniczni ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne. O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzie-lanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani przed przyjęciem do szpitala.