Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Pytania o transplantację

 • Dlaczego transplantacje serca u małych dzieci ciągle budzą zastrzeżenia wielu lekarzy – w tym także kardiologów?

  Transplantacja serca nie jest zabiegiem leczącym do końca. Jest to zabieg paliatywny, po wykonaniu którego pacjenci nadal pozostają pod kontrolą naszego ośrodka, poradni kardiologicznej i wymagają wielospecjalistycznej opieki. Jednak dzieci zakwalifikowane do transplantacji serca w momencie kwalifikacji nie mają dobrych rokowań, a sam zabieg przedłuża im życie. Poza tym, po wykonanym zabiegu, dzieci są aktywne, mają dobrą wydolność układu krążenia ocenianą na I lub II klasę NYHA i powracają do swoich zajęć wykonywanych przed transplantacją.

 • Czy to prawda, przeszczepione serce nie rośnie i dzieci będą musiały przejść ponowną transplantację?

  Nie. Przeszczepione serce rośnie razem z dzieckiem i nie może być przyczyną ponownej transplantacji. Natomiast procesy jakie zachodzą w przeszczepionym sercu, np. przewlekłe odrzucanie i zmiany następujące w naczyniach wieńcowych, są nie do uniknięcia.

 • Jakie bariery ograniczają transplantacje serca u dzieci ?

  Największy problem jest w grupie najmłodszych dzieci, ponieważ dawców dziecięcych jest bardzo mało. Wpływa to na wydłużenie czasu oczekiwania na transplantacje oraz na niestety wysoką śmiertelność w grupie najmłodszych dzieci. Należy pamiętać, że transplantacja serca u dziecka wymaga doboru dawcy, który będzie miał taką samą masę ciała. Różnica między dawcą a biorcą może wynosić najwyżej 20 % masy ciała.

 • Czy mają uzasadnienie akcje wysyłania dzieci na transplantację do ośrodków w innych krajach ?

  Nie ma uzasadnionych przyczyn, dla których dzieci miały by być operowane za granicą, ponieważ nasz ośrodek ma wieloletnie doświadczenie w procedurach transplantacji serca. Jeśli można wykonać transplantację, to powinna być zrobiona tutaj. Nasze najczęstsze ograniczenia dotyczące możliwości wykonania transplantacji wynikają z braku dawców. Naszych pacjentów, którzy wymagają pilnej transplantacji zgłaszamy do Eurotransplantu, ale jeszcze nie zdarzyło się nam otrzymać serca spoza granic naszego kraju.

 • Czy transplantacja ma wpływ na proces dojrzewania?

  Nie. Z obserwacji pacjentów, u których transplantacja została wykonana przed okresem dojrzewania wynika, że
  przeszczep nie ma wpływu na prawidłowy przebieg dojrzewania pacjentów. Nie widzimy różnicy między zdrowymi rówieśnikami a pacjentami po wykonanej transplantacji serca. Procesy dojrzewania odbywają się w sposób prawidłowy, naturalny. Zaobserwowaliśmy też, że po wykonaniu transplantacji, gdy układ krążenia jest wydolny – pacjenci których dojrzewanie było spowolnione, po operacji weszli w skok pokwitaniowy. Trzeba jednak powiedzieć, że doświadczenia dotyczące pacjentów dorastających są niewielkie, dlatego, że w świecie ilość takich pacjentów jest znikoma. I prace jakie ukazują się z różnych ośrodków nie mają możliwości przeprowadzenia wnikliwych badań z powodu braku danych.