Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Poradnia kardiologiczna dzieci i transplantologii

Terminy konsultacji noworodków z podejrzeniem wady serca

ustalane są telefonicznie przez lekarza z koordynatorem oddział, jego zastępcą, bądź lekarzem dyżurnym.

Sekretariat Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej

32 / 37 33 669 lub: 32 / 271 34 01

 

 

Szanowny Pacjencie,

 W celu ułatwienia dostępu do świadczeń ambulatoryjnych zwracamy się zatem z prośbą o zgłaszanie się do poradni specjalistycznych zgodnie z wyznaczonym terminem wizyty.

 

W przypadku braku możliwości zrealizowania wizyty lub rezygnacji konieczne jest powiadomienie w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Niezgłoszenie się lub rezygnacja z wizyty bez powiadomienia nie daje możliwości przyśpieszenia wizyty kolejnym pacjentom, co skutkuje zaburzeniem czasu oczekiwania oraz publikowaniem niewłaściwych informacji o kolejkach oczekujących.
 

Informując o rezygnacji z wizyty w poradni dajesz szansę na wcześniejszą wizytę pozostałym oczekującym pacjentom i tym samym przyczyniasz się do skracania kolejek oczekujących.

  • Kierownik Poradni