Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

realizowane badania kliniczne i prace badawcze

 • „Ocena skuteczności leczenia napadowych częstoskurczów nadkomorowych nadkomorowych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ablacji przezżylnej” 3 PO5E 086 26 2004/2005)
 • „Porównanie echokardiograficznego testu dobutaminowego z próbą wysiłkową do oceny gradientu po operacji naprawczej koarktacji aorty u dzieci” N 403 044 32/2376 (2007/2008) – ZAKOŃCZONE
 • Badanie kliniczne A1481131 (uchwała NN-013-273/03) – ZAKOŃCZONE „Randomizowane, podwójne ślepe, kontrolowane placebo, ze stopniowaną dawką, prowadzone w równoległych grupach badanie Sildenafilu podawanego doustnie w leczeniu dzieci w wieku od 1 do 16 lat z tętniczym nadciśnieniem płucnym” (Pfizer Polska)
 • Badania EFC 5314/CLARINET - ZAKOŃCZONE „International randomized double blind clinical study evaluating the efficacy and safety of clopidogrel 0,2mg/kg once daily versus placebo in neonates and infants with cyanotic congenital heart diseases palliated with a systemie-to-pulmonary artery shunt (e.g. modified Vlalock-Taussig shunt”) (Sanofi Aventis Polska).
 • Badanie kliniczne A1481156 (Uchwała NN-013-322-03) - ZAKOŃCZONE Wieloośrodkowe długoterminowe badanie otwartej fazy w celu oceny bezpieczeństwa doustnie stosowanego SILDENAFILU w leczeniu pacjentów, którzy ukończyli badanie kliniczne A1481131 (Pfeizer Polska)
 • Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych, sterowane zdarzeniami, w grupach następujących sekwencyjnie badanie kliniczne z odślepioną fazą obserwacji długoterminowej mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Seleksypagu jako leczenia dodatkowego do standardowej terapii u dzieci i młodzieży od 2 do 18 roku życia z tętniczym nadciśnieniem płucnym