Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Prawa pacjenta

Drogi Pacjencie:

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się masz swoje prawa oraz obowiązki. Najważniejsze z nich to:
 

  1. Prawo do świadczeń zdrowotnych, zgodnych z aktualną wiedza medyczną.
  2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych
  3. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po wcześniejszym uzyskaniu niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.
  4. Prawo do tajemnicy informacji
  5. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
  6. Prawo do poszanowania intymności i godności
  7. Prawo do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z bliskimi oraz odwiedzin najbliższych w szpitalu oraz korzystania z ich opieki w trakcie pobytu w szpitalu.
  8. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
  9. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  10. Prawo do opieki duszpasterskiej


UWAGA:

Teksty aktów prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego Centrum Chorób Serca nie stanowią źródła prawa, służą jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2016 r. poz. 296, z pózn. Zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Rządowe Centrum Legislacji - http://rcl.gov.pl/.

Na sejmowej stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/ znajduje się Baza - Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) zawierający - aktualizowane na bieżąco - opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. ISAP również nie jest źródłem prawa. Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na ww. stronie jest dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.