Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do elektromiografii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz szkolenia z zakresu komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnościami (EMG – Rehab)

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do elektromiografii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz szkolenia z zakresu komunikacji i obsługi osób z niepełnosprawnościami (EMG – Rehab)

 

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 996 136,25 PLN.

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zagwarantowanie powszechności i wszechstronności świadczeń medycznych oraz znaczące usprawnienie leczenia osób dotkniętych niepełnosprawnością po zabiegową poprzez zakup urządzeń o specjalnych parametrach, w tym dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami. Doposażenie szpitala w sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny poprawi dostępność procedur medycznych, komfort pobytu i leczenia.

 

Zakres rzeczowy grantu obejmuje zakup sprzętu wspomagającego rehabilitację oraz pomocniczego dedykowanego pacjentom bariatrycznym:

 • urządzenie do EMG (1 szt.)
 • cykloergometr (3 szt.)
 • chodzik z pionizatorem (2 szt.)
 • rotor kończyn dolnych (2 szt.)
 • rotor z biofeedbakiem (2 szt.)
 • system rehabilitacji kardiologicznej (1 szt.)
 • schody rehabilitacyjne (2 szt.)
 • fotel z funkcją pionizacji (3 szt.)
 • rower treningowy (4 szt.)
 • stół rehabilitacyjny (2 szt.)
 • podnośnik w pozycji siedzącej (2 szt.)
 • podnośnik w pozycji leżącej (2 szt.)
 • krzesło bariatryczne (40 szt.)
 • materac przeciwodleżynowy (15 szt.)
 • wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej (12 szt.)
 • wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej (6 szt.)
 • chodzik bariatryczny (10 szt.)
 • waga bariatryczna.(2 szt.)

 

 

W ramach grantu planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń mających udoskonalić procesy komunikacji, diagnostyki i leczenia pacjentów z niepełnosprawnościami:

 • Savoir-vivre i przełamywanie barier w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
 • Potrzeby pacjentów niepełnosprawnych i osób starszych
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacji personel medyczny a pacjent ze szczególnymi potrzebami

 

Z uwagi na planowany zakup specjalistycznych sprzętów do rehabilitacji, zespól fizjoterapeutów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbędzie kurs Zastosowanie metod neurofizjologicznych w stymulacji osób z niepełnosprawnością jako wspomaganie podnoszenia poziomu uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Realizacja szkoleń oraz kursów przyczyni się do poprawy komunikacji w procesie przyjmowania i leczenia pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.