Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Wymiana i unowocześnienie infrastruktury sprzętowej oddziałów szpitalnych oraz pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonujących świadczenia medyczne w zakresie leczenia dzieci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 11 175 540,00 PLN, w tym:

 • 9 499 209,00 PLN tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej,
 • 1 676 331,00 tytułem dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia.

Głównym zadaniem projektu jest wymiana i unowocześnienie wyposażenia medycznego oddziałów oraz pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wykonujących świadczenia medyczne w zakresie leczenia dzieci.

 

Realizacja projektu:

 1. pozwoli na odnowienie zużytej bazy i sprzętu medycznego (leczniczego i diagnostycznego),
 2. uchroni przed ograniczeniem opieki medycznej w zakresie kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,
 3. umożliwi poprawę jakości i skrócenie czasu świadczeń medycznych,
 4. przyczyni się do rozwoju prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii dziecięcej,
 5. pozwoli na rozwój programów szkoleniowych, w szczególności z zakresu kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.

 

Projekt przewiduje wymianę aparatury i sprzętu medycznego obejmującego następujące pozycje:

 • Aparat do mierzenia krzepliwości krwi - 3 szt.
 • Aparat do znieczulania - 1 szt.
 • Aparat EKG - 4 szt.
 • Aparat RTG - 2 szt.
 • Bronchofiberoskop - 4 szt.
 • Defibrylator - 3 szt.
 • Diatermia chirurgiczna - 4 szt.
 • Echokardiograf - 3 szt.
 • Gastrofiberoskop - 1 szt.
 • Inkubator - 4 szt.
 • Kardiostymulator - 10 szt.
 • Lampa czołowa - 1 szt.
 • Łóżko chorych - 30 szt.
 • Narzędzia chirurgiczne - 3 zest.
 • Piła do sternotomii - 6 szt.
 • Pulsoksymetr - 5 szt.
 • Rejestrator ciśnień - 3 szt.
 • Rejestrator holterowski EKG - 21 szt.
 • Respirator - 5 szt.
 • Retraktor - 3 szt.
 • Separator krwi - 1 szt.
 • Ssak elektryczny - 4 szt.
 • System do badań dopplerowskich - 1 szt.
 • Tromboelastometr - 1 szt.
 • Wstrzykiwacz do podawania kontrastu - 1 szt.
 • Zestaw hemopomp turbinowych - 1 szt.
 • Zestaw monitorujący - 2 zest.
 • Zestaw pomp infuzyjnych - 2 zest.