Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Wymiana i unowocześnienie infrastruktury sprzętowej oddziałów szpitalnych oraz pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonujących świadczenia medyczne w zakresie leczenia dzieci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 20

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 10 725 432,80 PLN, w tym:

 • 9 116 617,88  PLN tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej,
 • 1 608 814,92  tytułem dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia.

Głównym zadaniem projektu była  wymiana i unowocześnienie wyposażenia medycznego oddziałów oraz pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wykonujących świadczenia medyczne w zakresie leczenia dzieci.

 

W ramach projektu zakupiona została następująca aparatura i sprzęt medyczny:

 

 • Aparat do mierzenia krzepliwości krwi - 3 szt.
 • Aparat do znieczulania - 1 szt.
 • Aparat EKG - 4 szt.
 • Aparat RTG - 2 szt.
 • Bronchofiberoskop - 4 szt.
 • Defibrylator - 3 szt.
 • Diatermia chirurgiczna - 4 szt.
 • Echokardiograf - 3 szt.
 • Gastrofiberoskop - 1 szt.
 • Inkubator - 4 szt.
 • Kardiostymulator - 10 szt.
 • Lampa czołowa - 1 szt.
 • Łóżko chorych - 30 szt.
 • Narzędzia chirurgiczne - 3 zest.
 • Piła do sternotomii - 6 szt.
 • Pulsoksymetr - 5 szt.
 • Rejestrator ciśnień - 3 szt.
 • Rejestrator holterowski EKG - 21 szt.
 • Respirator - 5 szt.
 • Retraktor - 3 szt.
 • Separator krwi - 1 szt.
 • Ssak elektryczny - 4 szt.
 • System do badań dopplerowskich - 1 szt.
 • Tromboelastometr - 1 szt.
 • Wstrzykiwacz do podawania kontrastu - 1 szt.
 • Zestaw hemopomp turbinowych - 1 szt.
 • Zestaw monitorujący - 2 zest.
 • Zestaw pomp infuzyjnych - 2 zest.