Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Modernizacja i odtworzenie zużytej specjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej oddziałów i pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 20

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 15 000 000,00 PLN, w tym:

 • 12 750 000,00 PLN tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej,
 • 2 250 000,00 tytułem dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia.

Głównym zadaniem projektu była wymiana i unowocześnienie wyposażenia medycznego oddziałów kardiologicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, gwarantująca zabezpieczenie prognozowanego zapotrzebowania na świadczenia w zakresie chorób układu krążenia.

 

W ramach projektu zakupiona została następująca aparatura i sprzęt medyczny:

 • angiograf elektrofizjologiczny - 1 szt.
 • angiograf hemodynamiczny - 1 szt.
 • aparat RTG przewoźny - 2 szt.
 • aparat RTG stacjonarny - 1 szt.
 • aparat UKG wysokiej klasy - 1 szt.
 • aparat UKG średniej klasy - 1 szt.
 • aparat UKG - 1 szt.
 • defibrylator - 5 szt.
 • diatermia chirurgiczna - 1 szt.
 • generator do ablacji – 2 szt.
 • łóżko do intensywnej terapii z szafką - 31 szt.
 • łóżko transportowe - 4 szt.
 • pompa do chłodzenia elektrody ablacyjnej - 1 szt.
 • stymulator elektrofizjologiczny - 1 szt.
 • system do wykonywania badań i zabiegów elektroterapii - 1 szt.
 • system mapowania elektroanatomicznego 3D - 1 szt.
 • zestaw do ablacji balonowej - 1 szt.
 • zestaw monitorujący (izba przyjęć) - 1 szt.
 • zestaw monitorujący z infrastrukturą telemetryczną - 1 szt.

 

Modernizacja i odtworzenie zużytej specjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej oddziałów i pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia