Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Modernizacja i odtworzenie zużytej specjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej oddziałów i pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 15 000 000,00 PLN, w tym:

 • 12 750 000,00 PLN tytułem płatności ze środków Unii Europejskiej,
 • 2 250 000,00 tytułem dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia.

Głównym zadaniem projektu jest wymiana i unowocześnienie wyposażenia medycznego oddziałów kardiologicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, gwarantująca zabezpieczenie prognozowanego zapotrzebowania na świadczenia w zakresie chorób układu krążenia.

 

Realizacja projektu:

 1. pozwoli na odnowienie zużytej bazy i sprzętu medycznego (leczniczego i diagnostycznego),
 2. uchroni przed znaczącym ograniczeniem działalności,
 3. przyczyni się do rozwoju prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny sercowo-naczyniowej.

 

Projekt przewiduje wymianę aparatury i sprzętu medycznego obejmującego następujące pozycje:

 • angiograf elektrofizjologiczny - 1 szt.
 • angiograf hemodynamiczny - 1 szt.
 • aparat RTG przewoźny - 2 szt.
 • aparat RTG stacjonarny - 1 szt.
 • aparat UKG wysokiej klasy - 1 szt.
 • aparat UKG średniej klasy - 1 szt.
 • aparat UKG - 1 szt.
 • defibrylator - 5 szt.
 • diatermia chirurgiczna - 1 szt.
 • generator do ablacji – 2 szt.
 • łóżko do intensywnej terapii z szafką - 31 szt.
 • łóżko transportowe - 4 szt.
 • pompa do chłodzenia elektrody ablacyjnej - 1 szt.
 • stymulator elektrofizjologiczny - 1 szt.
 • system do wykonywania badań i zabiegów elektroterapii - 1 szt.
 • system mapowania elektroanatomicznego 3D - 1 szt.
 • zestaw do ablacji balonowej - 1 szt.
 • zestaw monitorujący (izba przyjęć) - 1 szt.
 • zestaw monitorujący z infrastrukturą telemetryczną - 1 szt.

 

Modernizacja i odtworzenie zużytej specjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej oddziałów i pracowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych z chorobami układu krążenia