Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca

więcej szczegółów na stronie: http://cells.sccs.pl/

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.