Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych na potrzeby pracowni hemodynamiki i diagnostyki obrazowej SCCS w Zabrzu

Data zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu: 14 kwietnia 2010 r.


Wartość projektu: 8 995 459,42 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 646 140,50 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 1 349 318,92 PLN

Rzeczowo-finansowe zakończenie realizacji projektu: 31 maja 2011 r.

 

W wyniku realizacji projektu doposażone zostały w wysokiej klasy sprzęt medyczny dwie pracownie hemodynamiki. Jedna, funkcjonująca w budynku A, oraz druga w nowym obiekcie B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

W ramach projektu zakupiono: dwa angiografy wieńcowe, angiograf do badań naczyniowych, aparat do wewnątrzna-czyniowych badań ultrasonograficznych, system mapowania elektro-anatomicznego 3D, system do wykonywania badań i zabiegów elektroterapii oraz trzy stacje naczyniowej tomografii komputerowej do wykonywania angiografii rotacyjnej i rekonstrukcji 3D.

 

Realizacja przedmiotowego projektu pozwala na:

 • zwiększenie dostępności i jakości realizowanych świadczeń medycznych,
 • wykonanie większej liczby badań, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na nie,
 • wzrost osiąganych efektów zarówno w zakresie lecznictwa, jak i prowadzonych badań diagnostycznych w obszarze kardiologii oraz chorób układu krążenia.

Dzięki tej unijnej dotacji łatwiej nam spełniać misję szpitala „Ratować, nowocześnie leczyć, dawać nadzieję”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko