Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Doposażenie w aparaturę medyczną - POIS REACT-EU

 

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jest beneficjentem Projektu pn. „Wzmocnienie medycyny transplantacyjnej poprzez doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną ” nr POIS.11.03.00-00-0151/221 w ramach 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 10 000 000,00 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 000 000,00 zł

 

Umowa będzie realizowana do 31.05.2023 r.

 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy diagnostycznej dla prowadzenia zaawansowanego programu przeszczepiania narządów klatki piersiowej u dzieci oraz wzmocnienie medycyny transplantacyjnej, w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi oraz związanymi z nimi sytuacjami kryzysowymi. Planowana inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników systemu ochrony zdrowia oraz wzmocni potencjał systemu reagowania na sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia. Nowoczesna infrastruktura sprzętowa istotnie wpłynie na efektywność, dostępność i jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu medycznego:

 

 1. Angiografu jednopłaszczyznowego na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii
 2. Angiografu dwupłaszczyznowego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej dla dzieci
 3. Systemu monitoringu pacjentów na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia.

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości