Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych na potrzeby bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej opieki sercowo-naczyniowej SCCS w Zabrzu

Data zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu: 19 kwietnia 2010 r.

Wartość projektu: 9 975 340,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 8 479 039,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 1 496 301,00 PLN

Rzeczowo-finansowe zakończenie realizacji projektu: 31 maja 2011 r.


W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt, stanowiący doposażenie nowego obiektu medyczno-administracyjnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w nowoczesną aparaturę obrazową oraz niezbędne wyroby medyczne do diagnostyki i terapii:

 • lampa rentgenowska z zabiegowym stołem pływającym – 1 szt.
 • angiograf do sali hybrydowej – 1 szt.
 • aparat do znieczulenia dla dorosłych - 2 szt.
 • pompa do krążenia z wymiennikiem ciepła i bio-pompą – 2 szt.
 • lampa operacyjna – 2 szt.
 • separator krwi – 2 szt.
 • stół operacyjny – 2 szt.
 • respirator – 6 szt.
 • aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 2 szt.
 • kardiomonitor – 2 szt.
 • kardiomonitor modułowy – 2 szt.
 • zestaw monitorujący – 3 szt.
 • pompa do chłodzenia elektrody ablacyjnej – 1 szt.
 • system mapowania elektro-anatomicznego 3D – 1 szt.
 • system do wykonywania badań i zabiegów elektroterapii – 1 szt.
 • hemopompa turbinowa – 1 szt.
 • przepływomierz – 1 szt.
 • łóżka do intensywnej terapii – 22 szt.
 • defibrylator – 7 szt.
 • lampa bezcieniowa – 1 szt.
 • pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej – 5 szt.
 • pompa infuzyjna – 54 szt.
 • aparat do gazometrii i oznaczeń metabolicznych – 1 szt.
 • aparat do koagulacji – 2 szt.

Dzięki tej unijnej dotacji łatwiej nam spełniać misję szpitala „Ratować, nowocześnie leczyć, dawać nadzieję”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko