Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca (moduł C) - utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.2 – Inwestycje infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Umowa nr UDA-POIS.12.02.00-00-001/12 z dnia 24 października 2012 r.

Wartość projektu: 106 217 499,55 PLN, w tym:

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 88 148 136,11 PLN

Udział Ministra Zdrowia: 15 555 553,44 PLN

Środki SCCS: 2 513 810,00 PLN


W ramach projektu szpital rozbudowany został o czterokondygnacyjny moduł C o powierzchni użytkowej około 8,5 tys. m2, połączony na poziomie III kondygnacji z budynkiem B. W nowej przestrzeni działalność rozwinęły:

 • blok operacyjny,
 • oddział intensywnej terapii,
 • oddział transplantacji,
 • oddział kardiochirurgii,
 • bank krwi i pracownia serologii transfuzjologicznej,
 • pracownia tomografii komputerowej,
 • pracownia inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób płuc,
 • centralna sterylizacja.

Ponadto powstały:

 • specjalnie izolowany pododdział leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci,
 • pracownia rezonansu magnetycznego,
 • pracownia medycyny nuklearnej,
 • kompleks pracowni naukowych.

W ramach projektu wszystkie oddziały i pracownie zostały kompleksowo doposażone w niezbędną aparaturę me-dyczną, sprzęt informatyczny oraz infrastrukturę sanitarno-gospodarczą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko