Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

InfoSMOG-MED

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

 

Lider:               Urząd Marszałkowski w Katowicach

Partnerzy:       Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

                        Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Planowany okres realizacji: 5.08.2019 – 31.10.2021 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 5 765 036,57 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne: 5 426 794,20 zł, w tym:

 • Współfinansowanie UE: 4 612 775,07 zł
 • Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 542 679,42 zł
 • Wkład własny: 271 339,71 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców woj. śląskiego w zakresie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz wpływie tych zanieczyszczeń na ich zdrowie i życie. W ramach projektu zostanie przygotowana platforma elektroniczna oraz aplikacja na urządzenia mobilne, które umożliwią użytkownikom wygenerowanie indywidualnego raportu o zagrożeniu smogiem, a także przekażą zalecenia co do ewentualnego zachowania się w razie ogłoszenia stanu alarmowego. Dodatkowo bardzo ciekawym i ważnym przede wszystkim z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia elementem będzie informowanie podmiotów leczniczych o możliwości wzrostu liczby pacjentów z powodu przekroczenia norm jakości powietrza. Dzięki temu w okresach tych placówki medyczne takie jak np. POZ-ty, będą mogły wcześniej przygotować się na przyjęcie większej liczby pacjentów. To kolejny krok, który pozwoli lepiej zorganizować opiekę zdrowotną, zwłaszcza podczas sezonu grzewczego.