Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Data zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu: 25 maja 2011 r.


Wartość projektu: 4 069 068,83 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 556 100,37 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 901 000,00 PLN

Rzeczowo-finansowe zakończenie realizacji projektu: 27 września 2012 r. 

W ramach kompleksowej termomodernizacji budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Cho-rób Serca w Zabrzu zostały zrealizowane:

  • roboty izolacyjne,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż rolet zewnętrznych,
  • instalacja solarna,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • modernizacja węzła cieplnego,
  • budowa sieci ciepłowniczej.

Zarówno zakres projektu, jak i przewidziane rozwiązania techniczne i technologiczne zostały tak dobrane, aby zapewnić maksymalnie wysoką efektywność procesu inwestycyjnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania budynku, a tym samym spowodowała ograniczenie wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń SO2, NOX, CO2 i pyłów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Regionalnego w ramach Narodowej Strategii Spójności