Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Data zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu: 25 maja 2011 r.


Wartość projektu: 4 069 068,83 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 556 100,37 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 901 000,00 PLN

Rzeczowo-finansowe zakończenie realizacji projektu: 27 września 2012 r. 

W ramach kompleksowej termomodernizacji budynku głównego oraz budynku wymiennikowni Śląskiego Centrum Cho-rób Serca w Zabrzu zostały zrealizowane:

 • roboty izolacyjne,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż rolet zewnętrznych,
 • instalacja solarna,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • modernizacja węzła cieplnego,
 • budowa sieci ciepłowniczej.

Zarówno zakres projektu, jak i przewidziane rozwiązania techniczne i technologiczne zostały tak dobrane, aby zapewnić maksymalnie wysoką efektywność procesu inwestycyjnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania budynku, a tym samym spowodowała ograniczenie wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń SO2, NOX, CO2 i pyłów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Regionalnego w ramach Narodowej Strategii Spójności