Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

wiodące tematy badawcze

 • Zastosowanie terapeutycznej hipotermii po nagłym zatrzymaniu krążenia w ostrych zespołach wieńcowych
 • Ocena skuteczności i bezpieczeństwa sedacji pooperacyjnej z zastosowaniem anestetyków wziewnych po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych
 • Zastosowanie wysokoobjętościowej hemofiltracji w leczeniu ostrej pooperacyjnej niewydolności nerek
 • Optymalizacja znieczulenia do zabiegów przeszczepów wielonarządowych
 • Operacje kardiochirurgiczne u chorych powyżej 75 roku życia – postępowanie okołooperacyjne
 • Znieczulenie z użyciem sewofluranu lub propofolu do krótkich procedur kardiologicznych
 • Predykcja powikłań neurologicznych przy użyciu białka S100 i enolazy swoistej dla neuronów u chorych po zatrzymaniu krążenia
 • Monitorowanie regionalne saturacji mózgowej podczas zabiegów kardiochirurgicznych
 • Opracowywanie modelu przewidywania ryzyka powikłań u chorych wysokiego ryzyka poddanych operacjom pomostowania naczyń wieńcowych
 • Ocena ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych u pacjentów wykazujących heparynooporność
 • Zastosowanie utleniania pozaustrojowego (ECMO) w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej