Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

wiodące tematy badawcze

  • patogeneza cukrzycy
  • patogeneza powikłań cukrzycy
  • genetyka cukrzycy i jej powikłań
  • optymalizacja terapii hipoglikemizującej, w zależności od stadium cukrzycy i współistnienia późnych powikłań