Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Nagrody naukowe indywidualne

2019

 • Indywidualna nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl 4 prac dotyczących diagnostyki i nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca (prof. Z. Kalarus) – grudzień 2019
 • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl 3 prac dotyczących nieinwazyjnych metod oceny odrzucenia serca przeszczepionego oraz cykl prac dotyczących diagnostyki leczenia przewlekłej niewydolności serca (prof. T. Kukulski) – grudzień 2019
 • "Krok Milowy w leczeniu zawału serca" laureatem nagrody został prof. Zbigniew Kalarus.
 • Nagrodę dla autorów najczęściej cytujących artykuły opublikowane w Kardiologii Polskiej w latach 2016-2017 w swoich pracach z 2018 roku otrzymał prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior.
 • Prof. Marian Zembala, otrzymał Zespołową nagrodę II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za pracę dotyczącą rewaskularyzacji serca, cykl prac dotyczący chorych z przewlekłą niewydolnością serca po zawale mięśnia sercowego oraz 3 prace dotyczące nieinwazyjnych metod oceny odrzucenia serca przeszczepionego.

2018

 • Indywidualna nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl 4 publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia migotania przedsionków oraz cykl 10 prac dotyczących diagnostyki i leczenia niewydolności serca (prof. Z. Kalarus) – grudzień 2018
 • 5 kobiet o wybitnym dorobku naukowym zostało nagrodzonych podczas konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2018”, w tym dr med. Katarzyna Mitręga.
 •  Prof. Marian Zembala, 9 października 2018r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

2016

 • „Diploma Societas Medicinae Internae Polona” Towarzystwa Internistów Polskich: Kukulski T.: nagroda I stopnia za pracę oryginalną pt.: „Znaczenie echokardiografii obciążeniowej z niską dawką dobutaminy w przewidywaniu odpowiedzi na stymulację dwukomorową” opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej w 2016 r.

2015

 • Indywidualna nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zakresie działalności naukowej za cykl publikacji dotyczących epidemiologii, symptomatologii oraz sposobów postępowania w migotaniu przedsionków, za 9 prac o hybrydowej rewaskularyzacji serca – nowym, polskim rozwiązaniu terapeutycznym u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz prace dotyczące epidemiologii, leczenia i rokowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi; (grudzień 2015; Prof. dr hab. n med. Z. Kalarus)
 • Best poster research entitled: Continuous monitoring of day variations in biventricular pacing percentage, rather tahn its mean values, is a better predictor of clinical outcomes regardless of rhythm type is awarded as one of the top score abstracts in the topic: Telemedicine in cardiology; dr Mazurek / podczas ESC Congress 2015 /
 • Śląska Nagroda Jakości w kategorii „Nauka” dla prof. M.Zembali
 • Nagroda za recenzje prac w International Journal of Cardiology; Prof. Z. Kalarus
 • Nagroda PTK dla Prof. M. Gasiora za najlepszą pracę z zakresu badań klinicznych wygłoszoną na kongresie PTK w roku 2015. Tytuł: „Rokowanie odległe i czynniki wpływające na śmiertelność 3-letnią chorych wypisanych do domu po zawale serca- analiza połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS i AMI-PL”

2014

 • Medal 80-lecia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dla prof. M.Zembali w dowód uznania szczególnych zasług dla towarzystwa
 • Srebrny Norman dla K. Mitręgi za najlepsza prace oryginalną XX Konferencji SENiT
 • Dyplom dla Prof. Z. Kalarusa za redakcję książki pt.: „Migotanie przedsionków – codzienność lekarza praktyka”, która otrzymała Zespołową nagrodę dydaktyczną I stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla prof. M.Zembali w zakresie działalności dydaktycznej za redakcję i współautorstwo podręcznika „Advances and controversies in adult heart valve surgery”

2012

 • Best Poster Presentation. Doc. K. Miszalski-Jamka, EuroCMR 2012, Wiedeń
 • Nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej dla Prof. K. Strojka za pracę opisującą skuteczność flozyn – nowych leków przeciwcukrzycowych.
 • Wyróżnienie „Kroki Milowe” dla prof. M.Zembali za pionierskie w Polsce zabiegi chirurgicznej rewaskularyzacji w za-wale serca.
 • Międzynarodowa nagroda im. prof. V.I. Burakowskiego, pioniera i lidera rosyjskiej kardiochirurgii i chirurgii naczyniowwej dla prof. M.Zembali
 • Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla Prof. Mariana Zembali w zakresie działalności naukowej (za pracę dot. rokowania u chorych z zawałem serca i wstrząsem kardiogennym oraz za cykl publikacji dotyczących interwencyjnego zamykania bądź poszerzania wybranych struktur serca.

2011

 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji "Pro Publico Bono"dla Prof. M. Gąsiora

2010

 • I Miejsce dla K. Mitręgi w konkursie Sesja Młodych Badaczy podczas 8 Międzynarodowego Kongresu Naukowego Scietas Humboldtiana Polonorum: „Świat bez granic – Nauka bez granic”; Toruń
 • II Nagroda dla doc. O. Kowalskiego w Kategorii: Najlepsza praca z zakresu badań klinicznych wygłoszona na kongresie PTK w roku 2009. Tytuł pracy: Triple-site resynchronization in patients with chronic heart failure – long term results”. XIV Międzynarodowy Kongres PTK, Poznań,
 • Nagroda I stopnia Rektora SUM dla Prof. M. Gąsiora w zakresie działalności naukowej za cykl publikacji dotyczących roli wybranych cytokin w rozwoju miażdżycy i choroby wieńcowej
 • „Perła Honorowa” w kategorii nauka dla prof. Mariana Zembali za działania na rzecz polskiej transplantologii i kardio-chirurgii./2010/
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla Prof. Z. Kalarusa w kategorii „Pro Publico Bono” przyznanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
 • Złoty Medal i tytuł Członka Zwyczajnego Akademii Polskiego Sukcesu dla prof. Mariana Zembali za wybitne zasługi naukowe i wkład w rozwój polskiej transplantologii płuc i serca
 • Medal pamiątkowy dla Prof. Z. Kalarusa za współpracę z Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej oraz Redakcją Kwartalnika Family Medicine @ Primary Care Review; Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wisła 27-29 V 2010
 • Filar Gospodarki Śląskiej 2010 dla Prof. M.Zembali za wkład w rozwój polskiej medycyny, dokonania naukowe i kierowanie się sercem w leczeniu chorób serca pacjentów

2009

 • Nagroda „Srebrnego Normana” nadana przez Sekcje Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK + 2009 dla dr hab. med. Beaty Średniawy
 • Nagroda Ministra Zdrowia za książkę „Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy”

2008

 • Medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla Prof. Mariana Zembali
 • Honorowa statuetka Doktora Władysława Biegańskiego dla Prof. M.Zembali
 • Wyróżnienie przyznane przez Radę Naukową pisma Cardiology Journal za najbardziej interesującą pracę opublikowaną w 2008 roku dla dra med. Witolda Streba za pracę: „The comparison of contrast echocardiography and tissue Doppler imaging for evaluation of reperfused myocardium in patients with acute anterior myocardial infarction”

2007

 • Nagroda dla Prof. M. Zembali za najlepszy artykuł redakcyjny w roku 2006 w Kardiologii po Dyplomie „Chory z cukrzycą i wielonaczyniową chorobą wieńcową: Kardiochirurg czy kardiolog inwazyjny”
 • Z. Kalarus: Medal Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej za udział i wygłoszenie wykładu pt.: „Czy lekarz rodzinny może poprawić rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi? Co wynika z ogólnopolskiego rejestru PL-ACS” podczas I Kongresu Top Medical Trends 2007 w Poznaniu, w dniach 16 – 18.03.2007 r.

2005

 • III nagroda w konkursie czytelników „Kardiologia po Dyplomie” dla Prof. M. Zembali za najlepszy komentarz do artykułu zagranicznego w 2004 r.

 

2000 i lata wcześniejsze:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej /Prof. M. Zembala - 2000 r./
 • Dyplom uznania za udzieloną pomoc w ratowaniu życia ludzi chorych na cukrzycę. / Prof. M. Zembala - 1999r. /
 • Wyróżnienie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi dla rozwoju kardiochirurgii w Polsce. / Prof. M. Zembala - 1999r./
 • Dyplom Gratulacyjny dla Opiekuna najlepszej pracy naukowej „The Best Prize” na Międzynarodowym Przeglądzie Prac Naukowych Medyków, Houston, USA. / Prof. M. Zembala - 1993
 • Nagroda Naukowa III st. JM Rektora Śl.A.M. dla Prof. Jacka Białkowskiego /1987/
 • Nagroda Indywidualna III st. Rektora AM we Wrocławiu dla Prof. M. Zembali za działalność naukowo-dydaktyczną /1981r./
 • Nagroda Indywidualna III st. Rektora AM we Wrocławiu dla Prof. M. Zembali za działalność naukową /1981r./
 • medal JM Rektora Śl.A.M. dla Prof. Jacka Białkowskiego „Wyróżniający się w nauce u pracy społecznej” /1978/
 • Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dla Prof. M. Zembali za zdobycie I miejsca w konkursie „Primi Inter Pares” wraz z prawem wyboru miejsca pracy w Polsce /1974r./