Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

wdrożenia do praktyki klinicznej

 • pierwsza transplantacja serca otwierająca w Zabrzu program transplantacji tego narządu. (1985 r., Z. Religa)
 • pierwsza w Polsce transplantacja serca i płuc - Z.Religa; 1986 r.
 • pierwsza implantacja sztucznych komór we współpracy z J.Vasku /Brno/ i W.Szumakowem /Moskwa/ rozpoczynająca program mechanicznego wspomagania krążenia. - 1986 r. Z.Religa
 • pionierskie w Polsce wszczepienie obu tętnic piersiowych wewnętrznych w chorobie niedokrwiennej serca. - 1987 r. M.Zembala
 • wprowadzenie w Polsce chirurgicznego leczenia napadowego częstoskurczu komorowego wraz ze śródoperacyjnym mappingiem epi i endokardialnym. - 1987 r. M.Zembala i P.Buszman
 • wprowadzenie w Polsce nowego sposobu ochrony serca w czasie operacji serca stosując kardioplegię z krwią podawaną do opuszki aorty i drogą wsteczną do zatoki wieńcowej. 1988 r. G.Cimochowski /kardiochirurg/ i W.Strzelewicz /perfuzjonista/, USA
 • wprowadzenie tętnicy nabrzusznej dolnej w rewaskularyzacji serca. 1992 r. G.Cimochowski /USA/ i J.Kaperczak
 • rozpoczęcie w Polsce zabiegów trombendarterektomii płucnej (PTE) w przewlekłej zatorowości płucnej. - 1993 r. Z.Religa, M.Zembala
 • pionierskie w Polsce wykorzystanie tętnicy promieniowej jako pomost tętniczy. 1995 r.
 • pierwsze wszczepienie polskiego pneumatycznego sztucznego serca POLTAH - 1996 r. Z.Religa
 • pierwszy w Polsce zabieg kardiomioplastyki. - 1997 r.
 • pierwszy w Polsce zabieg wentrykuloplastyki. - 1997 r.
 • pierwszy w Polsce zabieg transplantacji pojedynczego płuca u chorej ze skrajnym zwłóknieniem śródmiąższowym. - 1998 r. M.Zembala
 • założenie techniką endowaskularną stentów u chorych z tętniakami aorty piersiowej. - 1998 r.
 • rozpoczęcie programu transplantacji serca u małych dzieci. - 1999 r.
 • pierwsza w Polsce operacja wady mitralnej serca techniką małoinwazyjną. - 1999 r.
 • pierwsze w Polsce zastosowanie żylno-żylnego natleniania pozaustrojowego (ECMO) u noworodka ze skrajną niewydolnością oddechową. – 2000 r.
 • rozpoczęcie programu chirurgicznego leczenia utrwalonego migotania przedsionków (2000) Wykonanie w roku 2000 – 1512 operacji serca w krążeniu pozaustrojowym (na trzech salach operacyjnych), co daje już po raz drugi (1999r., 2000r.) drugą pozycję w Polsce, po ośrodku Prof. A.Dziatkowiaka w Krakowie, mających 8 sal operacyjnych.
 • rozpoczęcie programu chirurgicznego leczenia utrwalonego migotania przedsionków (2000)
 • pierwszy zabieg epikardialnej ablacjina sercu z wykorzystaniem techniki mikrofalowej u chorego z utrwalonym migotaniem przedsionków (2001)
 • pierwsza w Polsce, zakończona powodzeniem, jednoczasowa transplantacja serca i płuc – (2001)
 • pierwsza w Polsce jednoczasowa transplantacja serca i nerek (2002)
 • pierwsze w Polsce hybrydowe zaopatrzenie ostrego rozwarstwienia aorty typu A (2004)
 • pierwsza w Polsce transplantacja obu płuc (2005)
 • pierwszy w Polsce zabieg przezkoniuszkowego, małoinwazyjnego wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej u pacjentki zdyskwalifikowanej od klasycznego leczenia operacyjnego ze względu na duże ryzyko zagrożenia życia. 2008
 • pierwsze w Polsce wykonanie zabiegu przezudowej implantacji zastawki aortalnej typu Edwards Sapien - 2008
 • pierwsze w Polsce wszczepienie drogą przezudową zastawki aortalnej typu CoreValve.
 • pionierski w Polsce zabieg implantacji bezszwowej biologicznej zastawki aortalnej wykonanej z osierdzia wołowego na stencie nitinolowym type PERCEVAL S w ramach programu małoinwazyjnej kardiochirurgii - 2010
 • utworzenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej (Konsorcjum Naukowe Śląskiego Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Onkologii w Gliwicach)
 • pierwsza w Polsce transplantacja płuc u chorego z mukowiscydozą – 2011
 • pierwsze w Polsce implantacje zastawki Biopulmonic w pozycję płucną (zastawka implantowana przez nakłucie prawej komory) u dwójki dzieci po korekcji Tetralogii Fallota w wieku niemowlęcym - 2014
 • pierwsza w Polsce implantacja nowego typu protezy zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie (TAVI-TF) Symetis Acurate Neo
 • pierwsza w Polsce implantacja całkowicie sztucznego serca Syncardia-TAH (2018)