Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Nagrody naukowe zespołowe

2019

 • Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących diagnostyki i nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca (prof. B. Średniawa) – grudzień 2019
 • Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności organizacyjnej w roku akademickim 2018/2019 (prof. B. Średniawa) – grudzień 2019
 • Zespołowa nagroda III stopnia w Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności organizacyjnej w roku 2018/2019 (prof. Z. Kalarus) – grudzień 2019
 • Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego roku 2018 dla zespołu autorów: Mariusz Gąsior, Lech Poloński, Marek Gierlotka, Michał Hawranek za cykl prac pt.: „Optymalizacja rewaskularyzacji mięśnia sercowego”
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora ŚUM za pracę dotyczącą rewaskularyzacji serca, cykl prac dotyczących diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych, za cykl prac dotyczący chorych z przewlekłą niewydolnością serca po zawale mięśnia sercowego oraz pracę dotyczącą czynników środowiskowych, edukacji i właściwej diety w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, a także za pracę o wpływie zanieczyszczeń gazowych powietrza na zaostrzenia POChP oraz za nowatorskie, nieinwazyjne metody w diagnostyce i ocenie rokowania w chorobie wieńcowej i zwężeniu zastawki aortalnej (Prof. M. Gąsior)
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za pracę dotyczącą rewaskularyzacji serca, cykl prac dotyczący chorych z przewlekłą niewydolnością serca po zawale mięśnia sercowego oraz 3 prace dotyczące nieinwazyjnych metod oceny odrzucenia serca przeszczepionego (Prof. M. Zembala)

 

 

2018

 • Wyróżnienie Złoty Skalpel 2018 za wykonanie pionierskiego w Polsce zabiegu wszczepienia całkowicie sztucznego serca Syncardia-TAH w konkursie "Pulsu Medycyny" dla zespołu: dr hab. M. Zembala, lek. M. Jasińska, lek. R. Antończyk, J. Waszak,
 • Nagroda za wkład w budowanie pozycji Kardiologii polskiej dla autorów najczęściej cytowanych artykułów publikowanych na łamach czasopisma w latach 2008-2018. (Chodór P., Kurek T., Kowalczuk A., Świerad M., Wąs T., Honisz G., Świątkowski A., Streb W., Kalarus Z.)
 • Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za 2 prace dotyczące m.in. przydatności hipotermii u chorych z zawałem serca oraz cykl 7 prac na temat mechanizmów toksycznego działania ołowiu na organizm człowieka i zastosowania alfa-tokoferolu w profilaktyce ołowicy (prof. B. Średniawa) – grudzień 2018
 • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w zakresie działalności naukowej za cykl 10 prac dotyczących diagnostyki i leczenia niewydolności serca oraz publikacje dotyczące nowatorskich badań obrazowych w diagnostyce chorób układu krążenia (prof. T. Kukulski) – grudzień 2018
 • Chodór P. i współautorzy. Nagroda za wkład w budowanie pozycji Kardiologii Polskiej dla autorów najczęściej cytowanych artykułów publikowanych na łamach czasopisma w latach 2008-2018. (Chodór P., Kurek T., Kowalczuk A., Świerad M., Wąs T., Honisz G., Świątkowski A., Streb W., Kalarus Z.)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora ŚUM w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących leczenia i rokowania u chorych z niewydolnością serca z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory, cykl publikacji w zakresie: Nowe biomarkery zapalenia w chorobie wieńcowej, za pracę opublikowaną w 2017 r. dotyczącą wpływu na rokowanie rodzaju transportu chorego z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST do pracowni wykonującej pierwotne przezskórne interwencje wieńcowe oraz prace dotyczącą stratyfikacji ryzyka chorych z krańcową niewydolnością serca zakwalifikowanych do transplantacji serca, z także badania oceniające 12-to miesięczne ryzyko zgonu wśród pacjentów z zawałem mięśnia sercowego poddanych zabiegowi angioplastyki wieńcowej (Prof. M. Gąsior)

 

 

2017

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora ŚUM III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w zakresie działalności naukowej za pracę dotyczącą częstości występowania niedokrwiennego oraz krwotocznego zawału mięśnia sercowego oraz przyczyn zgonu u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową (PCI) za 2 prace dotyczące oceny wpływu przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej na rokowanie u chorych z różnymi manifestacjami choroby wieńcowej oraz cykl 25 prac dotyczących oceny parametrów zapalnych i stresu oksydacyjnego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a także cykl 5 prac na temat czynników wpływających na ocenę chorych z ciężką niewydolnością serca.
 • Wyróżnienie Złoty Skalpel 2017 za projekt „Opieka koordynowana po zawale serca” w konkursie „Pulsu Medycyny” na największego innowatora w polskiej ochronie zdrowia., Jankowski P., Gąsior M., Gierlotka M., Cegłowska U., Słomka M., Eysymontt Z., Gałaszek M., Buszman P., Kalarus Z., Kaźmierczak J., Legutko J., Sujkowska G., Matusewicz W., Opolski G., Hoffman P.
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej /prof. M.Zembala, M.Zakliczyński, J.Pacholewicz/
 • Nagroda Naukowa roku 2017 PTK za cykl 24 artykułów opublikowanych w renomowanych periodykach medycznych w latach 2012-2017 (całość IF 35,208), a dotyczących postępów w interwencyjnym leczeniu wrodzonych i strukturalnych wad serca /Prof. J. Białkowski, Prof. M. Szkutnik, dr hab. R. Fiszer/

 

2016

 • Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora SUM dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w zakresie działalności naukowej za pracę dotyczącą aktywacji płytek krwi u chorych z zawałem mięśnia sercowego i cukrzycą.
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl 7 prac dotyczących terapii resynchronizującej u chorych z niewydolnością serca oraz pracę dotyczącą wpływu valsartanu na przebudowę mięśnia lewej komory (Kalarus, Średniawa, Kukulski)
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących czynników ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacji chorych po zawale serca (Średniawa, Kalarus, Chodór)
 • Nagroda zespołowa dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM za publikację naukową w 2016 r. opublikowaną w piśmie Journal of the American College of Cardiology : Cardiovascular Interventions. „Impact of Chronic Total Occlusion of the Coronary Artety on Long – Term Prognosis in Patients With Ischemic Systolic Heart Failure” /2016/

 

2015

 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących stratyfikacji ryzyka u chorych po zawale mięśnia sercowego; (Średniawa, Chodór)
 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl 7 prac dotyczących terapii resynchronizującej u chorych z niewydolnością serca; (Średniawa, Kalarus, Kukulski)
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora SUM dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w zakresie działalności naukowej za 9 prac o hybrydowej rewaskularyzacji serca-nowym, polskim rozwiązaniu terapeutycznym u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz prace dotyczące epidemiologii, leczenia i rokowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, a także za współredakcję i autorstwo kilku rozdziałów podręcznika: „Choroby tarczycy i przytarczyc. Diagnostyka i leczenie”

 

2014

 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących klinicznego zastosowania terapii resynchronizującej u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca (Średniawa, Lenarczyk, Kowalski, Sokal, Szulik, Boidol, Mazurek, Jędrzejczyk-Patej, Kukulski, Pruszkowska-Skrzep, Stabryła-Deska, Głowacki, Woźniak, Pluta) 
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących epidemiologii, leczenia i rokowania w grupie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz prac dotyczących klinicznego zastosowania terapii resynchronizującej u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca a także współautorstwo w cyklu publikacji dotyczących badań nad znaczeniem ośrodkowego układu histaminergicznego w kompensowaniu zaburzeń homeostazy (I Oddział Kliniczny Kardiologii SUM; Prof. dr hab. n med. Z. Kalarus)

 

2013

 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących interwencyjnego leczenia chorych z zawałem serca z obciążeniami w postaci chorób współistniejących (Kalarus, Kukulski, Średniawa, Chodór, Lenarczyk, Kowalski, Kowalczyk, Świątkowski, Mazurek, Podolecki, Pruszkowska-Skrzep)
 • Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację naukową: Gierlotka M, Tajstra M, Gąsior M, Hawranek M, Osadnik T, Wilczek K, Olszowski D, Dyrbuś K, Poloński L. Impact of Chronic Total Occlusion Artery on 12-month Mortality in Patients with Non-ST- Segment Elevation Myocardial Infarction Treated by Percutaneous Coronary Intervention (From the PL-ACS Registry). Int J Cardiol. 2013 Sep 20;168(1):250-4. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.09.086.
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora SUM w zakresie działalności naukowej za pracę na temat rokowniczego znaczenia przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej innej niż odpowiedzialna za zawał mięśnia sercowego

 

2012

 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora SUM w Katowicach w zakresie działalności naukowej dla Zespołu Katedry Oddziału Klinicznego Kardiochirugii, Transplantologii, za pracę dotyczącą rokowania u chorych z zawałem serca i wstrząsem kardiogennym oraz za cykl publikacji 
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora SUM dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w zakresie działalności naukowej za pracę dotyczącą rokowania u chorych z zawałem serca i wstrząsem kardiogennym
 • Dyplom dla Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych SUM za zajęcie I miejsca w rankingu zorganizowanym przez Medical Tribune „Idealna Klinika 2012 – Interna”
 • I nagroda Kardiologii Polskiej dla najczęściej cytowanego w ostatniej dekadzie 2002-2011 artykułu. Poloński L, Gąsior M, Gierlotka M, Kalarus Z, Cieśliński A, Dubiel JS, Gil RJ, Rużyłło W, Trusz-Gluza M, Zembala M, Opolski G. Polish Registry of Acute Coronary Syndromes (PL-ACS). Characteristics, treatments and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Poland. Kardiol Pol. 2007 65(8):861-72
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących nowych metod diagnostycznych i kwalifikujących oraz nowej formy stymulacji w terapii resynchronizującej (Kalarus, Kukulski, Średniawa, Lenarczyk, Kowalski, Streb, Szulik) /2012/

 

2011

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – laureatem konkursu „Innowacje dla zdrowia 2011” za hybrydową salę operacyjną – nowoczesne, zintegrowane narzędzie pracy kardiochirurga, kardiologa i chirurga naczyniowego.
 • Nagroda PTK za najlepszą pracę kliniczną wygłoszoną na Kongresie PTK we Wrocławiu (M.Szkutnik, J. Białkowski, R.Fiszer),
 • Dyplom uznania Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla zespołu lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za wdrożenie nowych technik terapeutycznych w kardiologii, poszerzanie wiedzy kardiologicznej i ustawiczne szkolenie kolejnych pokoleń lekarzy
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej za pracę oceniającą wpływ niedokrwistości na rokowanie szpitalne i średnioterminowe chorych leczonych przezskórną interwencją wieńcową w ostrej fazie zawału (Kalarus, Kukulski, Kurek, Świątkowski, Honisz, Stabryła-Deska, Kowalski, Lenarczyk, Kowalczyk)

 

2010

 • Nagroda zespołowa III stopnia przyznana przez Towarzystwo Internistów Polskich za pracę oryginalną opublikowaną w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2009 roku pt.:”Dodatkowe kryteria spiromtryczne pozwalają przewidzieć powikłania po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) niezależnie od współtowarzyszącego rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” dla: M.Lizak, E. Nashow, M. Zakliczyński, J. Śliwka, P. Knapik, M. Zembala
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora SUM w zakresie działalności naukowej za cykl prac z zakresu stymulacji resynchronizującej stosowanej u chorych z niewydolnością serca – (Kalarus, Kukulski, Średniawa, Kowalski, Lenarczyk, Pruszkowska, Kowalczyk, Pluta, Szulik, Cebula, Musialik-Łydka, Zielińska)

 

2009

 • Zespołowa nagroda II stopnia Rektora SUM w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących stymulacji resynchronizującej komór u chorych z niewydolnością krążenia (Kalarus, Kukulski, Średniawa, Kowalski, Lenarczyk, Pruszkowska-Skrzep, Kowalczyk)
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu tworząc konsorcjum naukowe z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytutem Onkologii w Gliwicach, otrzymuje dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 1.3.1.), w wysokości 7,8 mln złotych na rozpoczęcie i rozwój programu naukowego dotyczącego regeneracji mięśnia sercowego z wykorzystaniem sercowych komórek macierzystych. Realizacja projektu - 2010-2014. Praca wyróżniona nagrodą dla głównych badaczy (M. O. Zembala, kardiochirurg, P. Wilczek, biolog, S. Szala, onkolog), Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń, Warszawa
 • Opublikowana na łamach prestiżowego pisma LANCET z inicjatywy zabrzańskich kardiochirurgów (M.Maruszewski, M.Zembala, J.Pacholewicz), we współpracy z bioinżynierami z USA i Polski i zespołem Kliniki Chirurgii Naczyniowej kierowanym przez prof. L. Cierpkę z Katowic, wyróżniona publikacja dotycząca tworzenia nowych naczyń wyhodowanych z własnych tkanek chorego

 

2008

 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora SUM w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca (Kalarus, Średniawa, Kukulski, Kowalski, Pruszkowska, Lenarczyk, Kowalczyk, Musialik-Łydka)
 • Nagroda Ministra Zdrowia Ewy Kopacz dla lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu za wdrożenie pierwszego w Polsce programu transplantacji płuc Nagrodę otrzymali: M. Zembala, J. Wojarski, R. Przybylski, E. Kucewicz, W. Saucha, S. Żegleń, J. Foik, J. Kozielski, D. Jastrzębski
 • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej dla Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii za pracę dotyczącą mechanizmów rozwoju miażdżycy u chorych po przeszczepie serca
 • Nagroda dla zespołu kardiologów interwencyjnych Kliniki Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SCCS w Zabrzu : Prof. J. Białkowski, Doc. M. Szkutnik oraz Dr J. Kusa otrzymali prestiżową nagrodę naukową roku 2007 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za osiągnięcia w dziedzinie przezcewnikowego zamykania przecieków wewnątrz- i zewnątrzsercowych.
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za wdrożenie pierwszego w Polsce programu transplantacji płuc.
 • Nagroda za najlepszą publikację w Cardiology Journal : Gąsior M., Pres D., Stasik-Pres G., Lech P., Gierlotka M., Hawranek M., Wilczek K., Szyguła-Jurkiewicz B., Lekston A., Kalarus Z., Strojek K., Gumprecht J., Poloński L.: “Effect of blond glucose levels on prognosis In acute myocardial infarction in patients with and without diabetes, undergoing percutaneous coronary intervention (kardiol J 2008; 15, 5:422-430)

 

2007

 • Uznanie przez wiodący amerykański periodyk medyczny (Journal American College Cardiology) - za wiodące osiągnięcie w roku 2007 w dziedzinie nieoperacyjnego leczenia wrodzonych wad serca naszego doniesienia opublikowanego na łamach brytyjskiego pisma specjalistycznego „Heart” dotyczącego zamykania ubytków międzykomorowych.
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w zakresie działalności naukowej
 • Podziękowania prof. Zbigniewa Religi Ministra Zdrowia dla Prof. Mariana Zembali Dyrektora SCCS za osobisty udział we wdrożeniu pionierskiego w Polsce modelu inwazyjnego leczenia zawału serca.
 • Nagroda naukowa I st. JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej dla Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej za cykl prac dot. przezcewnikowego zamykania przegród serca

 

2006

 • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej dla Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii w zakresie działalności naukowej w roku akademickim 2005/2006, za prace opublikowane w 2005 roku, wyróżniające się znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor
 • Nagroda za najlepszy artykuł redakcyjny Kardiologii po Dyplomie: Zembala M., Trzeciak P., Gąsior M., Hrapkowicz T., Herdyńska-Wąs M., Foremny J., Wąs T., Kalarus Z., Poloński L.: ,,Chory na cukrzycę i wielonaczyniową chorobę wieńcową: kardiochirurg czy kardiolog inwazyjny ?”
 • II Nagroda za najlepszy komentarz w Kardiologii po Dyplomie Poloński L., Gąsior M.: Komentarz do artykułu: "Niewydolność serca i wstrząs kardiogenny jako powikłanie ostrych zespołów wieńcowych"
 • Dyplom uznania dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM z okazji X-lecia Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę
 • Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej dla Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii w zakresie działalności naukowej w roku akademickim 2005/2006, za prace opublikowane w 2005 roku, wyróżniające się znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor

 

2005

 • Podziękowania za osobisty udział w powstaniu i rozwoju kardiochirurgii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w latach 1985-2005 (prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zembala).
 • Nagroda zespołowa „CUORE A CUORE AWARD” dla M. Zembali, T. Kukulskiego, R. Przybylskiego za innowacyjność i osobisty udział w rozwoju nowych metod leczenia chorych z niewydolnością serca, wręczona podczas Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Kardio- i Torakochirurgicznego w Tampie (FL, USA; 2005).
 • Wyróżnienie dla O. Kowalskiego, J. Prokopczuka, P. Pruszkowskiej-Skrzep., R. Lenarczyka, A. Sokala, Z. Kalarusa za pracę pt.: „Zastosowanie zabiegu angioplastyki balonowej naczyń żylnych w trakcie implantacji stymulatora resynchronizującego” przedstawioną w czasie XIV Wiosennej Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK, organizowanej 21 – 23.04.2005 r., w Jachrance k. Warszawy.

 

2004

 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl 8 prac dot. wad serca – postępy w diagnostyce i nieoperacyjnym leczeniu dla Kliniki Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SCCS w Zabrzu 
 • nagroda Hiszpańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla zespołu Kliniki Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SCCS w Zabrzu za najlepszą pracę opublikowaną w języku hiszpańskim roku 2004 (dot. przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej)
 • nagroda zespołowa Śl.A.M. w zakresie działalności dydaktycznej w roku akademickim 2003/2004 dla Kliniki Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SCCS w Zabrzu za współautorstwo w opracowaniu podręcznika pt. „Wybrane zagadnienie z patologii noworodka”

 

2003

 • „Skrzydła” dla prof. M.Zembali i jego zespołu lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za sukcesy w dziedzinie przeszczepów. Nominacja w kategorii Komu Skrzydła, komu Rogi.
 • Nagroda Ministra Zdrowia za podręcznik „Chirurgia Naczyń Wieńcowych” pod red. M.Zembali, we współpracy A.Bochenka i S.Wosia

 

2001

 • Nagroda przyznana w plebiscycie ALTER EGO 2000 dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za wybitne osiągnięcia w leczeniu chorób serca.
 • Wyróżnienie im. Św. Kamila dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za działalność na rzecz miasta Zabrze.

 

2000

 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora ŚAM dla zespołu I Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w zakresie działalności dydaktycznej w roku 2000
 • Nagroda zespołowa I Stopnia JM Rektora Śląskiej Akademii Medycznej dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM za działalność dydaktyczną w roku akademickim 1999/2000
 • Nagroda wdrożeniowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM za pracę ‘A randomized comparison of elective high-pressure stenting with balloon angioplasty: Six month angiographic and two-year clinical follow-up’ (Am Heart J 2000; 140:264-271)

 

1999

 • Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora ŚAM I Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w zakresie działalności naukowej w roku akademickim 1998/1999
 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia naukowe dla rozwoju kardiochirurgii w Polsce

 

1998

 • nagroda naukowa JM Rektora Śl.A.M. II st. dla zespołu Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM w Zabrzu

 

1994

 • druga Nagroda Naukowa PTK dla zespołu I Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM

 

1988

 • nagroda Naukowa JM Rektora Śl.A.M. II st. dla zespołu Kliniki Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SCCS w Zabrzu

 

1987

 • Nagroda naukowa I st. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „za wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegu transplantacji serca i płuc w leczeniu wad serca” (1987).

 

1985

 • List gratulacyjny od Rektora Uniwersytetu w Utrechcie za „Polen-Project”, tj. Polsko-Holenderski program współpracy naukowo-szkoleniowej w zakresie kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii. W wyniku tej współpracy w latach 1982-1992 34 lekarzy, 24 pielęgniarki i 11 perfuzjonistów z Polski odbyło staże szkoleniowe w Holandii. W ramach tego projektu ponad 526 dzieci z ciężkimi nabytymi wadami serca było operowanych na koszt Holandii w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu w Utrechcie