Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

wdrożenia do praktyki klinicznej

 • wdrożenie opartych na wykorzystaniu systemu CARTO – systemu elektroanatomicznego mapowania jam serca – metoda inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca (migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie /2001/
 • wdrożenie długoterminowych rejestracji holterowskich: 7-dniowe i holter zdarzeń /2001/
 • stentowanie tętnic obwodowych /2001/
 • wdrożenie metody leczenia niewydolności serca za pomocą implantacji kardiostymulatorów resynchronizujących BIV oraz BIV+ICD /2003/
 • wdrożenie interwencji w zatoce wieńcowej u chorych poddawanych implantacji układów resynchronizujących /2003/
 • wdrożenie nowego rodzaju stymulacji resynchronizującej komór – stymulacja dwulewokomorowa – u wybranych chorych z zaawansowaną niewydolnością serca /2004/
 • diagnostyka inwazyjna z dostępu z tętnicy promieniowej /2004/
 • wdrożenie do praktyki klinicznej stymulacji dwukomorowej u chorych z kardiomiopatią przerostową w celu redukcji gradientu śródkomorowego /2005/
 • nieoperacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej poprzez implantację stentgraftów /2005/
 • przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej TAVI /2008/
 • przezskórna redukcja niedomykalności mitralnej za pomocą systemu MitraClip - /2010/
 • wdrożenie zabiegów krioablacji balonowej w leczeniu chorych z napadowym migotaniem przedsionków /2011/
 • wdrożenie implantacji Amplatzerów celem okluzji uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków z wysokim ryzykiem udaru mózgu z przeciwwskazaniami do stosowania doustnych koagulantów /2011/
 • wdrożenie hipotermii terapeutycznej u chorych kardiologicznych po nagłym zatrzymaniu krążenia /2013/
 • ‘’Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)’’ o akronimie NOMED-AF – projekt realizowany w ramach konkursu NCBIR – STATEGMED II, objęty honorowym patronatem Ministra Zdrowia /2016/