Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

wdrożenia do praktyki klinicznej

 • Opracowanie algorytmu postępowania u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową w nowej strategii leczenia hybrydowego z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki kardiochirurgicznej MIDCAB/TECAB w połączeniu z przezskórną interwencją wieńcową (projekt rozwojowy nr 13008406/2009, 2009-2013, kierownik projektu w części kardiologicznej)
 • Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia (MONITEL-HF)”(projekt strategiczny NCBiR, 2014-2016, współwykonawca)
 • Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie (In-Flow) (projekt strategiczny NCBiR, 2014-2016, współwykonawca)
 • FoResightand and Modelling for European HEalth Policy and Regulation – FRESHER” (międzynarodowy project finansowany przez Komisję Europejską, HORIZON 2020, współwykonawca)
 • Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości (APOLLO) (projekt strategiczny NCBiR, 2015-2017, współwykonawca).
 • Współtworzenie największego w Europie Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS. Celem wdrożenia i prowadzenia rejestru ostrych zespołów wieńcowych jest poznanie rzeczywistej skali problemu, częstości występowania i sposobów leczenia niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca w poszczególnych regionach naszego kraju. Uzyskane dane pozwalają na opracowanie efektywnych planów rozwoju opieki kardiologicznej w poszczególnych regionach kraju, w celu zmniejszenia śmiertelności w zawale serca i niestabilnej chorobie wieńcowej. W chwili obecnej rejestr obejmuje ponad 500 000 chorych (2001-nadal).
 • Współtworzenie Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca w Polsce AMI-PL (2015)
 • Stworzenie Śląskiej Bazy Interwencji Sercowo-Naczyniowych (2015-nadal)
 • Prowadzenie testowo-wdrożeniowego laboratorium genomiki przez dr. T. Osadnika, pracownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Parku Technologii Medycznych KMS;
  o wdrożenie badania umożliwiającego analizę mutacji G20210A w genie protrombiny oraz mutacje FV Leiden. wprowadzenie ww. oznaczeń umożliwia diagnostykę najczęstszych przyczyn trombofilii wrodzonej.
 • Realizacja projektu dotyczącego genetycznych czynników ryzyka choroby wieńcowej (OPUS, kierownik projektu dr T. Osadnik).
 • Prowadzenie badań dotyczących genetyki restenozy, realizowane w ramach projektu NCN ("Genetyczne czynniki ryzyka restenozy" SONATA, Kierownik Projektu dr Tadeusz Osadnik), których wyniki zostały opublikowane również w 2016 roku m.in. w uznanym czasopiśmie PloS ONE.
 • Stworzenie Oddziału Dziennego Niewydolności Serca – to pierwszy i dotąd jedyny taki oddział w Polsce. Oddział jest dla pacjentów, którzy nie są na tyle zdrowi, by odwiedzić lekarza tylko raz na jakiś czas w poradni, ale i nie są na tyle chorzy by cały czas musieli przebywać w szpitalu. Dzienny oddział stwarza nam warunki do tego, by cały czas monitorować stan pacjenta i do zaostrzeń w ogóle nie dopuszczać. W przypadku potwierdzenia założeń projektu w praktyce klinicznej istnieje szansa na wprowadzenie takich oddziałów w całym kraju.
 • Przeprowadzenie pierwszych w Polsce badań dotyczących związku pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a występowaniem ostrych stanów sercowo-naczyniowych i śmiertelnością w populacji aglomeracji górnośląskiej były prowadzone na podstawie danych ze Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej i danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Wyniki analizy zostały przedstawione w trakcie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Rzym 2016), Kongresie Europejskiego Towarzystwa Rytmu Serca (Nicea 2016) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Poznań 2016), gdzie zostały wyróżnione nagrodą dla najlepszej pracy plakatowej. W ramach Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Londynie w 2015 roku wyniki badań zostały przedstawione na konferencji prasowej spotlight.
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kompleksowym postępowaniu w zawale serca oraz przy wykorzystaniu analiz dużych baz danych (Śląska Baza Sercowo-Naczyniowa SILICARD, Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, Narodowa Baza Danych Zawałów Serca AMI-PL) III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii brała czynny udział, wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w stworzeniu projektu kompleksowej opieki nad chorym z zawałem serca. Jest to kolejny milowy krok w poprawie organizacji leczenia oraz poprawy rokowania odległego pacjentów z tym schorzeniem.
 • Rozpoczęcie kompleksowego programu diagnostyki i leczenia zapalenia mięśnia sercowego z wykonywaniem lewokomorowej biopsji mięśnia sercowego oraz oceną bioptatów we współpracy z Instytutem Patologii Tübingen (Niemcy). Materiał poddawany jest pełnej ocenie histologicznej, immunohistologicznej i genetycznej rozpoznania, a także potwierdzenie/wykluczenie obecności wirusów kardiotropowych i zastosowanie leczenia przyczynowego
 • Stworzenie pierwszego w Polsce ośrodka szkoleniowego z zakresu nowych technologii ablacji z systemem CARTO UniVu
 • Przeprowadzenie pierwszych zabiegów eksperymentalnych na dużych zwierzętach w Śląskim Centrum Chorób Serca i Kardio-Med Silesia
 • Przeprowadzenie pierwszych eksperymentalnych zabiegów implantacji stentów powlekanych lekiem antymitotycznym do tętnic obwodowych na modelu zwierzęcym u dziewięciu świń domowych (III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w konsorcjum ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz firmą Balton).
 • Kontynuacja badań in-vitro urządzeń wszczepialnych w warunkach radioterapii-współpraca z Instytutem Onkologii w Gliwicach.
 • Rozpoczęcie współpracy kardio-onkologicznej z Zakładem Radioterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach, kierowanym przez Pana Profesora Leszka Miszczyka. Współpraca obejmuje konsultacje kardiologiczne oraz elektroterapeutyczne chorych z wszczepionymi urządzeniami elektrycznymi leczonych przy pomocy radioterapii.