Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

realizowane badania kliniczne i prace badawcze

 • Badanie kliniczne Sitaxsentanu zwanego lekiem o numerze FPHO3/ Prof. dr hab. med. Lech Poloński/ 08.2004
 • Badanie kliniczne pt „ Zastosowanie Systemu do przezzskórnej Trombektomii AngioJET, przed bezpośrednim stentowaniem Tętnicy Pozawałowej, u Pacjentów Poddawanych Pierwotnej Interwencji Wieńcowej (PCI) w Ostrym Zawale Mięśnia Sercowego (JETSTENT) /dr Krzysztof Wilczek/ 01.2006
 • Wpływ zastosowanego podczas przezskórnej interwencji wieńcowej dostępu tętniczego (tętnica promieniowa lub udowa )na liczbę krwawień w badaniu dodatkowym – Badanie RIVAL./Prof. dr hab. med. Lech Poloński/ 03.2010
 • AC – 055- 302/SERAPHIN - wieloośrodkowe , podwójnie zaślepione, randomizowane kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych oparte na metodzie event – driven, badanie kliniczne III – ciej fazy oceniajace wpływ preparatu ACT – 064992 na chorobowość i umieralność u pacjentów z objawowym nadciśnieniem płucnym. /Prof. dr hab. med. Lech Poloński / 07.2008
 • AC – 055- 303/SERAPHIN - wieloośrodkowe , podwójnie zaślepione, randomizowane kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych oparte na metodzie event – driven, badanie kliniczne III – ciej fazy oceniajace wpływ preparatu ACT – 064992 na chorobowość i umieralność u pacjentów z objawowym nadciśnieniem płucnym. /Prof. dr hab. med. Lech Poloński / 07.2008
 • Kontrolowane placebo, porównawcze badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia pojedynczym dożylnym bolusem tenekteplazy w porównaniu z leczeniem standardowym stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną oraz współistniejącymi echokardiograficznymi i laboratoryjnymi cechami dysfunkcji prawej komory. Badanie PEITHO (P030444) / Prof. dr hab. med. Lech Poloński/ 06.2008
 • Badanie A1481244 - Międzynarodowe , wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych w układzie podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa syldenafilu podawanego doustnie. /Prof. dr hab. med. Lech Poloński / 06.2008
 • wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w celu oceny korzyści i bezpieczeństwa preparatu Vytorin (ezetimib/simwastatyna) w porównaniu z simwastatyną w monoterapii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym /IMPROVE IT / Prof. dr hab. med. Lech Poloński / 04.2009
 • Porównanie leczenia prasugrelem podawanym pacjentom z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) w chwili jego rozpoznania lub w czasie przez skórnej angioplastyki wieńcowej. Badanie ACCOAST. /dr Marek Gierlotka/
 • „Wpływ iwabradyny na wielkość, morfologię i skład blaszek miażdżycowych u pacjentów z klinicznymi wskazaniami do wykonania koronarografii. Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo – MODIFY”; PI: prof. Mariusz Gąsior (2013- nadal)
 • „Wpływ iwabradyny w porównaniu z placebo na czynność serca, wydolność wysiłkową i aktywację neuroendokrynną u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. 8-miesięczne, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomoc a placebo, międzynarodowe badanie wieloośrodkowe – EDIFY”; PI: prof. Mariusz Gąsior (2014-nadal)
 • „Randomizowane wieloośrodkowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo antykoagulantu REG-1 w porównaniu do biwalirudyny u pacjentów poddawanych angioplastyce”; PI: prof. Mariusz Gąsior