Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

wdrożenia do praktyki klinicznej

  • Zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych ASD
  • Przetrwałych przewodów tętniczych PDA
  • Pozawałowych ubytków międzykomorowych VSD
  • Wykorzystanie parasolki Rashkinda (X.1993) i korki Amplatzer (X.1997) do przezskórnego zamykania przetrwałego przewodu tętniczego (PDA).
  • Pionierskie w Polsce zabiegi balonowej angioplastyki poszerzania nadzastawkowego zwężenia tętnicy płucnej po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich naczyń (VI.93), wykonane pod nadzorem Prof. J. Białkowskiego - Kierownika Kliniki
  • Zabiegi implantacji stentów w poszerzaniu kanałów żylnych po operacji Senninga (V.94),
  • Zabiegi zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej - ASD (X.97), oraz wrodzonych mięśniowych ubytków międzykomorowych VSD (VI.02) i tych najtrudniejszych zlokalizowanych w okolicy okołobłoniastej przegrody międzykomorowej (XI.03). Zamykane one były głównie za pomocą różnego typu nitinolowych korków Amplatzer, ale również parasolek Starflex czy też implantów Hellex.
  • Kierowany przez Prof. J. Białkowskiego zespół posiada największe doświadczenie w kraju (i jedno z największych w Europie i świecie) w zamykaniu pozawałowych VSD (20 pacjentów), jak również interwencyjnego zamykania ASD (ponad 600 pacjentów leczonych w ten sposób).
  • W kwietniu 2007r. w Pracowni Hemodynamiki Dziecięcej po raz pierwszy w kraju wykonano pierwszego w kraju przezcewnikowego zamknięcia pękniętego tętniaka zatoki Valsalvy.