Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

wiodące tematy badawcze

  • badania z zakresu inwazyjnego leczenia zawału serca, w tym powikłanego wstrząsem kardiogennym
  • terapia resynchonizująca w leczeniu niewydolności krążenia
  • inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodnictwa
  • nieinwazyjne techniki oceny nagłego zgonu sercowego: HRV, HRT, dynamika QT, alternans załamka T
  • stratyfikacja ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym i schorzeniami współistniejącymi
  • zaburzenia gospodarki cukrowej
  • niewydolność nerek
  • hipotermia terapeutyczna.