Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

wiodące tematy badawcze

 • Zastosowanie nowych technik cewnikowania interwencyjnego we wrodzonych wadach serca"
 • Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą impalntów Amplatzer Septal Occluder
 • Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej za pomocą impalntów CardioSeal/Starflex"
 • Nieoperacyjne zamykanie pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą implantu Amplatz’a
 • Losy dzieci z TGA operowanych w okresie noworodkowym metodą Jatene
 • Ocena przydatności badania zmienności rytmu serca u pacjentów z niedomykalnością zastawki aorty
 • Przydatność 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, próby wysiłkowej i echokardiograficznego testu z Dobutaminą do oceny wyników leczenia koarktacji u dzieci
 • Ubytek międzyprzedsionkowy - porównanie wyników leczenia kardiochiurugicznego i interwencyjnego 
 • Koarktacja aorty - diagnostyka, leczenie, przydatność próby dobutaminowej