Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Historia oddziału

I Oddział Kardiologii i Angiologii oraz działająca na jego bazie I Katedra i Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej SUM powstała w 1984 roku. Zorganizował ją Prof. Stanisław Pasyk, ówczesny Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii (obecnie SCCS), który kierował nią do roku 2001.

Głównym zakresem działania kliniki w tamtym czasie były ostre zespoły wieńcowe. Dlatego już w roku 1987 w tej właśnie klinice zorganizowano pierwszy w kraju i drugi w Europie system 24-godzinnego dyżuru zawałowego, który później jako zabrzański model leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej stał się modelem ogólnokrajowym.


W kolejnych latach działalności klinika rozwinęła zakres zainteresowań klinicznych o diagnostykę i leczenie wszystkich postaci choroby niedokrwiennej serca oraz wdrożyła i rozszerzyła program chorób mięśnia sercowego, niewydolności serca, zatorowości płucnej, interwencyjnego leczenia zaburzeń przewodnictwa i rytmu serca oraz angioplastyki tętnic obwodowych.


W latach 1997-2000 prowadzony był projekt badawczy „Wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca: porównanie skuteczności leczenia inwazyjnego z leczeniem zachowawczym”, na podstawie którego grupa kardiologów i kardiochirurgów wspólnie opracowała optymalny algorytm postępowania w tej grupie chorych.


Od roku 2003 I Oddziałem Kardiologii i Angiologii kieruje Prof. Zbigniew Kalarus, w latach 2013-2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej, w której wdraża nowe metody diagnostyki i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca (migotanie i trzepotanie przedsionków, ogniskowe ekstrasystolie, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu).