Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Jakie choroby leczymy

 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji lub innych mechanicznych sposobów wspomagania oddechu oraz natleniania pozaustrojowego (ECMO)
   
 • ostra niewydolność układu krążenia z mechanicznym wspomaganiem krążenia (IABP, ECMO, VAD);
   
 • stany po operacjach kardiochirurgicznych przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności;
   
 • ostra niewydolność nerek z niewydolnością układu oddechowego lub utratą przytomności;
   
 • zespół niewydolności wielonarządowej;
   
 • choroby zapalne układu nerwowego przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta;
   
 • posocznice, zakażenia i zaburzenia immunologiczne przebiegające z niewydolnością narządową. Inne stany kliniczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta.
   
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Transplantologii współpracuje z Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnym do spraw transplantacji „POLTRANSPLANT” w zakresie kwalifikacji, kompleksowej opieki nad dawcami i biorcami narządów oraz organizacji przeprowadzanych pobrań i wszczepień narządów.