Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kiedy transplantacja serca jest potrzebna?

Wskazania do transplantacji serca:

 • niewydolność krążenia,
 • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości pomostowania,
 • nawracające migotanie komór/ częstoskurcz komorowy,
 • frakcja wyrzutowa prawej komory EF< 20%,
 • zużycie tlenu < 14 ml/kg/min,
 • NYHA III lub IV (skala NYHA służy do klasyfikacji ciężkości objawów niewydolności serca).


Główne przeciwwskazania do przeszczepu serca:

 • nieodwracalne nadciśnienie płucne,
 • czynny proces zapalny lub nowotworowy,
 • stan ogólny niewystarczający do przeżycia operacji (niewydolność wielonarządowa),
 • małe prawdopodobieństwo przeżycia całej procedury (ryzyko ogólnego zakażenia organizmu),
 • uzależnienie alkoholowe, lekowe, choroby psychiczne,
 • wiek powyżej 65 r.ż.,
 • BMI > 30,
 • brak akceptacji przez pacjenta życia z przeszczepionym narządem,
 • brak zgody na operację,
 • brak współpracy między pacjentem a zespołem medycznym,
 • negatywny wywiad środowiskowy.


Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu chorego do transplantacji serca podejmuje doświadczony kardiochirurg, transplantolog w ośrodku przeprowadzającym transplantacje serca.