Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Transplantacja - jak to się odbywa?

Transplantacja serca jest zabiegiem wykonywanym u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem serca, u których wyczerpane zostały wszystkie alternatywne możliwości leczenia, tzn. nie ma możliwości wykonania innego skutecznego zabiegu kardiochirurgicznego, a leczenie farmakologiczne nie daje nadziei na powstrzymanie dalszego postępu choroby.

Dobór „dawca – biorca” odbywa się w oparciu o wiele parametrów, m.in. grupę krwi, wzrost i wagę ciała chorego, dlatego też nie istnieje pojęcie „kolejki” i nie można z góry ustalić kolejności, w jakiej będą dokonywane transplantacje u poszczególnych zakwalifikowanych chorych.


Stąd też okres oczekiwania dla każdego chorego jest różny i przeciętnie wynosi kilka miesięcy. W momencie zgłoszenia dawcy serca, w celu jak najlepszego - pod względem parametrów medycznych - dopasowania pomiędzy biorcą i dawcą, do zabiegu wzywanych jest jednoczasowo dwóch chorych. Postępowanie takie zapobiega również niewykorzystaniu organu w przypadku, gdyby u jednego z wezwanych potencjalnych biorców wykryto nagle czasowe, niespodziewane przeciwwskazanie uniemożliwiające bezpieczne wykonanie zabiegu, a tym samym istotnie zagrażające zdrowiu i życiu tego chorego (infekcja, poważne zaburzenia krzepnięcia krwi, itp.).


Zgłoszenie dawcy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie przyjmuje Koordynator Transplantacji SCCS, który po wstępnej analizie listy biorców zakwalifikowanych do przeszczepu (dlatego tak ważny jest stały kontakt z Biurem Koordynacji) dokonuje wstępnej akceptacji zgłoszenia dawcy.


Koordynator, po zebraniu wywiadu na temat kondycji zgłoszonego narządu, kontaktuje się z kardiochirurgiem, transplantologiem, który po ocenie klinicznej dawcy dokonuje ostatecznego wyboru biorcy (na podstawie korelacji między dawcą a biorcą przeszczepu, zgodnie z grupą krwi, wagą i wzrostem biorcy przeszczepu).


Doświadczony zespół specjalistów SCCS, oddelegowany do szpitala dawcy, pozostając w stałym kontakcie z kardiochirurgiem koordynującym i przeprowadzającym transplantację, dokonuje oceny serca, nie tylko pod względem sprawności, ale również możliwości jego wszczepienia konkretnemu biorcy. Jeśli ewaluacja wypadnie pomyślnie, kardiochirurg podejmuje decyzję o pobraniu serca – narząd pobrany zostaje jednak dopiero wówczas, gdy drugi zespół transplantacyjny, będący na miejscu, w Zabrzu, przygotuje do zabiegu odpowiedniego biorcę. Całe przedsięwzięcie jest koordynowane w taki sposób, aby pobrany narząd jak najkrócej przebywał poza organizmem dawcy i biorcy. Jeśli ocena serca zespołu pobierającego wypadnie negatywnie, wykryte zostaną jakiekolwiek objawy infekcji lub choroby nowotworowej (poza izolowanymi guzami mózgu), narząd – ze względu na bezpieczeństwo biorcy - nie zostaje pobrany. Pomimo bardzo skrupulatnej ewaluacji nie można jednak nigdy całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia od dawcy infekcji lub choroby nowotworowej.