Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Specjalista ds. obsługi i realizacji projektów

Zakres działania:

  1. Prowadzenie spraw dotyczących projektów krajowych oraz unijnych, w szczególności:
  • przygotowywanie materiałów do wniosków,
  • bieżąca weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
  • opisywanie dokumentów potwierdzających zakup i dokonanie płatności,
  • monitorowanie postępu prac przez cały czas trwania fazy realizacji projektu,
  • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania projektu w założonych ramach czasowych i kosztowych,
  • identyfikowanie i wyjaśnianie wszelkich odstępstw od planu projektu,
  1. Udział w spotkaniach, prowadzenie korespondencji, przygotowywanie zestawień/wykazów/rejestrów w tematach dotyczących obsługiwanych projektów.
  2. Bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.