Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Jakie są warunki kwalifikacji?

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SIECI KARDIOLOGICZNEJ

Przystąpienie do programu pilotażowego dostępne jest dla pacjentów, którzy: 

 • Są pełnoletni
 • Posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Mają wstępne rozpoznanie jednej z czterech jednostek chorobowych:
  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
  • Niewydolność serca
  • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
  • Wady serca zastawkowe
 • Spełniają kryteria włączenia do programu pilotażowego określone w wytycznych
 • Wyrazili formalnie zgodę na udział w pilotażu, przekazywanie danych teleadresowych oraz medycznych pomiędzy placówkami uczestniczącymi w programie pilotażowym. Zgoda jest udzielana po zapoznaniu się przez Pacjenta z warunkami udziału w programie pilotażowym na pierwszej wizycie (podczas zgłoszenia lub kwalifikacji do programu).