Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Staże szkoleniowe dla lekarzy z ośrodków zagranicznych

Działalność szkoleniowa SCCS obejmuje także lekarzy z zagranicy. Przykładem mogą być szkolenia w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci oraz kardiochirurgii dla krajów rozwijających się, takich jak: Ukraina (Kijów, Łuck, Równe, Iwanofrankowsk, Donieck, Zaporoże, Lwów, Dniepropietrowsk, Czerkasy) czy Rosja (Moskwa, Nowosybirsk, Sankt Petersburg, Krasnodar, Smoleńsk).

Śląskie Centrum z własnej inicjatywy od podstaw stworzyło program nowoczesnego leczenia zawału serca poprzez wyszkolenie kadr dla wielu ośrodków w kraju; stworzyło także ośrodki edukacyjne w tym zakresie w Łucku i Równym na Wołyniu dla Ukrainy Zachodniej i w Zaporożu dla Ukrainy Wschodniej. W ośrodku prowadzone są również staże rezydenckie i specjalizacyjne z kardiochirurgii dla lekarzy z Japonii, Kanady, Włoch czy Austrii.