Jesteśmy aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
Wybierz język:

Staże kierunkowe do specjalizacji - wzory umów dla lekarzy

Długość stażu kierunkowego i jego zakres programowy wynika ze szczegółowego programu specjalizacji w danej dziedzinie. Zgodę na odbywanie stażu kierunkowego wydaje Koordynator danego Oddziału przyjmującego lekarza na staż.

 

Prosimy o przekazywanie podpisanych umów co najmniej na 14 dni  przed rozpoczęciem stażu.

Staże kierunkowe w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu są prowadzone dla lekarzy z innych szpitali  pod warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu a Szpitalem kierującym na staż.

zobacz wzór umowy 1

 

Ponadto dla lekarzy zatrudnionych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu  zamierzających odbyć staż w innym szpitalu proponujemy nasz wzór umowy, która będzie zawarta pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu  a Szpitalem Przyjmującym na staż.

zobacz wzór umowy 2