Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kształcenie rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego

Katedry i Oddziały Kliniczne w Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie:

 • kardiologii
 • kardiochirurgii,
 • kardiologii dziecięcej,
 • chorób wewnętrznych,
 • transplantologii klinicznej,
 • chirurgii naczyniowej,
 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • diabetologii.

Wszyscy lekarze-rezydenci oraz osoby odbywające specjalizację w Śląskim Centrum Chorób Serca włączone są do programu szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne. Dotyczy to osób w trakcie specjalizacji z zakresu wyżej wymienionych dziedzin medycyny oraz wszystkich innych, odbywających staże kierunkowe, tzw. cząstkowe w zakresie innych specjalności. Ideą tych szkoleń jest przekazanie wiedzy w oparciu o wytyczne postępowania ustalone przez ekspertów międzynarodowych towarzystw naukowych.


Możliwość rozpoczęcia specjalizacji w danej dziedzinie jest uzależniona od tego czy jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne (Klinika) dysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi i czy zostały one wykazane do postępowania kwalifikacyjnego przez konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie. Minister Zdrowia na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego ogłasza liczbę miejsc szkoleniowych do postępowania kwalifikacyjnego (może to być liczba mniejsza od aktualnej liczby miejsc wolnych).

Specjalizacja może być prowadzona w trybie rezydenckim i pozarezydenckim