Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Wersja tekstowa
  Alt
  3
  Wersja z wysokim kontrastem
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kształcenie podyplomowe lekarzy

Kształcenie podyplomowe lekarzy jest jednym z kluczowych elementów szkoleń realizowanych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W naszym ośrodku organizowane są obowiązkowe kursy doskonalące w ramach programów szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej. Najważniejszym celem jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych metod diagnostyki i terapii w kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii i intensywnej terapii.

W rok 2018 nasz szpital uzyskał dofinansowanie projektu "EDU-HEART SILESIAN POWER" w ramach którego w roku 2019 w naszym ośrodku organizowane będą specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.

 

Oprócz Polaków, szkolenie obejmuje także lekarzy z zagranicy. Przykładem mogą być szkolenia w zakresie nowoczesnej kardiologii dorosłych i dzieci oraz kardiochirurgii dla krajów rozwijających się, takich jak: Ukraina (Kijów, Łuck, Równe, Iwanofrankowsk, Donieck, Zaporoże, Lwów, Dniepropietrowsk, Czerkasy) czy Rosja (Moskwa, Nowosybirsk, Sankt Petersburg, Krasnodar, Smoleńsk).

 


Śląskie Centrum z własnej inicjatywy od podstaw stworzyło program nowoczesnego leczenia zawału serca poprzez wyszkolenie kadr dla wielu ośrodków w kraju; stworzyło także ośrodki edukacyjne w tym zakresie w Łucku i Równym na Wołyniu dla Ukrainy Zachodniej i w Zaporożu dla Ukrainy Wschodniej.
W ośrodku prowadzone są również staże rezydenckie i specjalizacyjne z kardiochirurgii dla lekarzy z Japonii, Kanady, Włoch czy Austrii.